Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In de eerder uitgevoerde POT-(K)CAST studie is onderzocht of antistollingsbehandeling rond een kijkoperatie van de knie en tijdens onderbeengips het optreden van stolselvorming in de aderen (veneuze trombose) voorkomt. De conclusie was dat antistollingsbehandeling niet routinematig moet worden voorgeschreven.
Dit beleid zal leiden tot een sterk verminderde belasting van de patiënt (de behandeling is pijnlijk omdat dit met injecties wordt gegeven, en gaat gepaard met een bloedingsrisico) en een aanzienlijke kostenbesparing.

Resultaten implementatie

Met dit VIMP-project zijn de onderzoeksresultaten vanuit de POT-(K)Cast studie verspreid en geïmplementeerd. Dit was van groot belang gezien het grote aantal patiënten waar dit betrekking op heeft. Het doel van dit project, aanpassing van de richtlijnen met betrekking tot antistollingsbeleid, zodat uiteindelijk het voorschrijven van antistolling voor deze indicaties wordt geminimaliseerd, is gerealiseerd. De Nederlandse richtlijn met betrekking tot antistollingsbehandeling is inmiddels aangepast en bekendheid hierover vergroot.


Samenvatting bij start

De POT-(K)CAST studie heeft laten zien dat antistollingsbehandeling rond een kijkoperatie van de knie en tijdens onderbeengips niet routinematig moet worden voorgeschreven. Het doel is om dit onderzoeksresultaat maximaal te verspreiden en ingang te laten vinden in de praktijk.

De primaire doelgroep bestaat uit de richtlijnontwikkelaars, de besturen van de beroepsverenigingen, voorzitters van antistollingscommissies in ziekenhuizen en de behandelaren. De strategie zal bestaan uit: 1) update van de nationale richtlijnen 2) eenduidig advies m.b.t. antistollingsbeleid in ziekenhuizen 3) behandelaren informeren over het hernieuwde antistollingsadvies 4) informeren van de overige (secundaire) doelgroepen.

Uit een door de groep gepubliceerde enquêtestudie is gebleken dat in 2013 35% van de behandelaren altijd antistolling voorschreef na een knie artroscopie en 75% altijd bij onderbeengips. Na afronding van deze strategie zal onderzocht worden of het gestelde doel bereikt is door middel van het herhalen van de enquêtestudie bij de behandelaren.

Meer informatie

Dit project is een vervolg op de projecten:

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

In de media

‘Antistolling bij onderbeengips hoeft niet altijd’: Suzanne Cannegieter onderzoekt het risico op trombose (Mediator 21, jan 2017)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website