Projectomschrijving

De POT-(K)CAST studie heeft laten zien dat antistollingsbehandeling rond een kijkoperatie van de knie en tijdens onderbeengips niet routinematig moet worden voorgeschreven. Het doel is om dit onderzoeksresultaat maximaal te verspreiden en ingang te laten vinden in de praktijk.

De primaire doelgroep bestaat uit de richtlijnontwikkelaars, de besturen van de beroepsverenigingen, voorzitters van antistollingscommissies in ziekenhuizen en de behandelaren. De strategie zal bestaan uit: 1) update van de nationale richtlijnen 2) eenduidig advies m.b.t. antistollingsbeleid in ziekenhuizen 3) behandelaren informeren over het hernieuwde antistollingsadvies 4) informeren van de overige (secundaire) doelgroepen.

Uit een door de groep gepubliceerde enquêtestudie is gebleken dat in 2013 35% van de behandelaren altijd antistolling voorschreef na een knie artroscopie en 75% altijd bij onderbeengips. Na afronding van deze strategie zal onderzocht worden of het gestelde doel bereikt is door middel van het herhalen van de enquêtestudie bij de behandelaren.

Dit project is een vervolg op de projecten:

In de media

‘Antistolling bij onderbeengips hoeft niet altijd’: Suzanne Cannegieter onderzoekt het risico op trombose (Mediator 21, jan 2017)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website