Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project beogen we het verspreiden en implementeren van de Feverkidstool, als gecertificeerd medisch hulpmiddel, die adviseert in het gerichter voorschrijven van antibiotica bij kinderen met verdenking luchtweginfectie op de spoedeisende hulp. Uit eerder onderzoek bleek dat gebruik van de Feverkidstool in de routine praktijk een gerichter antibioticavoorschrift geeft, dwz vermindering bij kinderen die er geen baat bij hebben, en minder therapiefalen bij kinderen die wel antibiotica nodig hebben. De Feverkidstool combineert klinische kenmerken met laboratoriumtesten en draagt bij aan het juist positioneren van deze laatste (CRP draagt vooral bij in de keuze t.a.v. ‘wel/niet antibiotica geven’ op het moment dat je overweegt antibiotica voor te schrijven). De Feverkidstool draagt bij aan een gestandaardiseerde risicoschatting op de kans van ernstiger lagere luchtweginfecties die antibiotica behoeven, en ondersteunt de arts in besluitvorming.

In het huidigproject wordt een Feverkidstool-app ontwikkeld, zodat deze als medisch hulpmiddel te gebruiken is in de routine praktijk. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met toekomstige gebruikers tav de plaats van de app in het zorgproces, de vereiste vormgeving en functionaliteiten, en met de applicatieontwikkelaars. Ter waarborging van de informatieveiligheid, bescherming van persoonsgegevens, datamanagement en kwaliteit wordt een CE-markering gerealiseerd. In een groep kinderartsen met interesse voor zorg op de kindergeneeskundige spoedeisende hulp wordt een implementatieproces uitgevoerd en vervolgens geevalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website