Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het langdurig en correct gebruik van geneesmiddelen is voor een deel van de patiënten met een chronische aandoening een uitdaging. Dit speelt ook bij mensen met hiv die antiretrovirale medicatie gebruiken. In een voorgaand onderzoek hebben we een programma ontwikkeld om deze patiënten beter te ondersteunen bij het goed gebruiken van de geneesmiddelen en het volhouden van de behandeling. Het programma bleek effectief (60% reductie in de kans op ‘virologisch falen’) en was bovendien kosteneffectief (kostenbesparend in de meeste scenario’s). In dit project hebben we stappen gezet om AIMS in 8 ziekenhuizen in Nederland te implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit huidige project heeft ZonMw een subsidie geleverd om de daadwerkelijke implementatie van dit programma in de dagelijkse zorg vorm te stimuleren. We hebben tijdens dit project i.s.m. de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen, patiënten vereniging (Hiv vereniging) en SOA AIDS Nederland de training voor het programma geprofessionaliseerd en geaccrediteerd; het programma opgenomen in de behandelrichtlijnen; de logistieke procedures rondom de implementatie van het programma in kaart gebracht; en vervolgens zijn we de trainingen en logistieke ondersteuning gaan aanbieden aan 8 ziekenhuizen die in eerste instantie met AIMS willen werken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Therapieontrouw betreft zowel het onregelmatig innemen van de medicatie, als het voortijdig stoppen van de medicatie. Therapieontrouw komt voor bij veel verschillende behandelingen, zo ook bij de behandeling van Hiv met combinatie AntiRetrovirale Therapie (cART). De Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) is een interventie om therapietrouw met medicatie te ondersteunen. AIMS is vooralsnog de enige therapietrouwinterventie wereldwijd waarvan is aangetoond dat deze relevante, reproduceerbare effecten heeft op cART therapietrouw en de viral load, en kosteneffectief is (zelfs kosten besparend). Implementatie van AIMS in de reguliere zorg vereist een gecoordineerde aanpak.

Doelstelling: Dit project beoogt de adoptie en implementatie van AIMS in de reguliere Hiv zorg te initieren, zodat 18 maanden na start van dit project tenminste de helft van de Nederlandse Hiv klinieken concrete stappen heeft gezet richting implementatie.

Methode: Een multi-disciplinair team bestaande uit belangrijke stakeholders (beroepsverenigingen, Sao Aids Nederland, patient-perspectief, en de onderzoekers) streeft ernaar eerst de randvoorwaarden voor adoptie (opname in behandelrichtlijnen, vergoeding zorgverzekeraars) en implementatie (interventiewebsite, training, en elektronische pillenpotjes beschikbaar) van AIMS te vervullen. Vervolgens wordt er middels een gedegen communicatie strategie en concrete ondersteuning van klinieken, gepoogd de adoptie en implementatie te bevorderen. Ten slotte zal het succes van de aanpak geevalueerd worden en zal de interventie bij 1 or meerdere stakeholders geborgd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website