Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

SPACE BOP studieresultaten en het bijbehorend implementatie traject:
Er is bij 65 ambulante basisschoolkinderen met spastische cerebrale parese (CP) onderzocht of de veelvuldig toegepaste botulinetoxine injecties (BoNT-A) in beenspieren van meerwaarde zijn in combinatie met een intensieve revalidatieperiode (bestaande uit fysiotherapie met eventueel gips en/of spalken).
Op groepsniveau bleek dat de revalidatieperiode met BoNT-A erbij klinisch gezien niet effectiever is dan een revalidatieperiode zonder injecties. Dit geldt voor een brede set behandeluitkomsten: grof motorisch functioneren, dagelijkse fysieke activiteit, spierkracht, kwaliteit van leven, pijn, spasticiteit, loopsnelheid en voor het behalen van individuele behandeldoelen. Dit terwijl behandeling met BoNT-A significant duurder is. De afgelopen periode is met artsen/therapeuten,
patiëntenvereniging en overige belanghebbenden besproken dat er geen meerwaarde is kunnen aantonen van belastende en dure injecties. Conclusie is dat er kritisch gekeken moet worden naar het gebruik van BoNT-A bij spastische CP.

Dit project is een vervolg op: Quality of life, gross motor function, and actual everyday physical activity level in children with spastic Cerebral Palsy: (cost)effectiveness of combined treatment with multilevel botulinum-toxin injections and intensive functional physiotherapy (Projectnr.: 170995003)
 

Samenvatting bij start

De SpaceBop studie, waar dit implementatieproject het vervolg op is, onderzocht bij kinderen met spastische cerebrale parese of botuline-toxine injecties (BoNT-A) van meerwaarde zijn in de combinatiebehandeling met een periode intensieve functionele FysioTherapie (iFT), met als primaire uitkomstmaten mobiliteit en kwaliteit van leven.
Aangetoond is dat op groepsniveau de combinatiebehandeling klinisch niet effectiever is dan alleen een periode intensieve fysiotherapie. Ook is gebleken dat de combinatiebehandeling significant duurder is dan alleen intensieve fysiotherapie.
Het is daarom van groot belang de resultaten te bespreken met experts die betrokken zijn bij de behandeling van deze kinderen en overeenstemming te bereiken over wat het onderzoek voor de praktijk betekent. Bij welke kinderen kunnen we beter wel en welke beter niet BoNT-A geven?
 

Meer informatie


In de media

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website