Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor u ligt een onderzoeksvoorstel dat de impact van het overstappen van Thyrax Duotab naar een levothyroxine van een andere fabrikant door patiënten met schildklierproblemen helder in beeld brengt. Zowel de impact van de overstap naar een ander levothyroxine middel op bloedspiegels van TSH en FT4 als de ervaren impact door patiënten wordt inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de ervaren impact en de bloedspiegels binnen de patiënt aan elkaar gelinkt. Dit gebeurt door bijna real-time voor een groep patiënten de lab-waarden aan de ervaren impact te koppelen. Dit voorstel is voorwaardelijk, afhankelijk van honorering “Impact van de overstap Thyrax Duotab naar levothyroxine van andere fabrikanten; een prospectief onderzoek (deel 1)”.

 

Deze resultaten geven aanknopingspunten voor een brede groep betrokkenen variërend van zorgverleners in de spreekkamer tot organisaties zoals SON, NHG, KNMP, NVE, CBG en het ministerie van VWS. De resultaten kunnen door zorgverleners gebruikt worden om patiënten beter voor te lichten en ook een betere weloverwogen keuze te maken uit de verschillende alternatieven. Maar ook zijn de gevolgen op maatschappelijk niveau zichtbaar en indirect de kosten die daarbij horen.

 

De inhoud van dit voorstel is besproken en afgestemd met betrokken partijen, te weten NVE en de Medisch wetenschappelijke Adviesraad (MAR) van de SON.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website