Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het voorkómen van hart- en vaatziekten is de beste behandeling van hart- en vaatziekten. Medicamenteuze cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en antistollingsmiddelen zijn bij grote groepen patiënten gemiddeld effectief. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet en er is een spreiding in effecten van behandeling bij individuele patiënten.

Resultaten

In dit project is een methode ontwikkeld, gebaseerd op de gegevens van grote gerandomiseerde trials, om bij individuele patiënten het verwachte effect van cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en antistolling te voorspellen. Het voorspelde absolute behandeleffect kan door arts en patiënt worden gebruikt bij de afweging om een behandeling wel of niet te starten. Op deze manier kan behandeling worden gestart bij een patiënt met een groot verwacht behandeleffect en kan onnodige behandeling worden voorkomen bij een patiënt waarbij het verwachte behandeleffect laag of zelfs negatief is. Dit voorkomt dat patiënten onnodig aan medische interventies worden blootgesteld en het komt de doelmatigheid van de gezondheidszorg ten goede.

Dit project wordt vervolgd in:  Identifying the right patient to treat, by estimating absolute treatment effect for individual patients: U-prevent (8360110271)


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase


Samenvatting bij start

Bij de behandeling van bloeddruk en cholesterol wordt uitgegaan van de gemiddelde patiënt en van een gemiddeld behandeleffect. Maar de gemiddelde patiënt bestaat niet en behandeleffecten kunnen variëren van geen of weinig effect of, zelfs schade, tot veel effect. Op dit moment is het onmogelijk om op basis van de resultaten van klinische trials patiënten te identificeren die veel baat hebben van behandeling.

Doel project
In dit project wordt een nieuwe methodologische techniek toegepast op bestaande gegevens van klinische trials om zo het absolute effect van behandeling bij individuele patiënten uit te rekenen.

Resultaten
Met de resultaten van dit project worden patiënten en behandelaren in staat gesteld om voor de start van de behandeling van bloeddruk of cholesterol bij een individuele patiënt te beslissen of een dergelijke behandeling voldoende effect zal hebben op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Onnodige behandeling kan hierdoor worden voorkomen.


Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website