Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel mensen gebruiken medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten, zoals cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners. Vóórdat dit soort medicijnen worden gestart, moet een individuele inschatting worden gemaakt van de te verwachten vóór- en nádelen van behandeling. Dit project heeft geleid tot de ontwikkeling van een interactieve website die dat mogelijk maakt. Deze website heet U-Prevent en is gratis toegankelijk via u-prevent.nl. U-Prevent maakt gebruik van innovatieve slimme rekenmodellen gebaseerd op ‘big-data’ onderzoek. De website berekent op basis van eenvoudig meetbare persoonskenmerken voor iedere individu hoeveel ziektevrije levenswinst (combinaties) van medicijnen opleveren. U-Prevent is bedoeld voor zowel de huisartsenpraktijk als gebruik door medisch- en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn. Individueel voorspeld behandeleffect geeft patiënten inzicht in het potentiële effect van medicijnen en maakt zo gezamenlijke besluitvorming mogelijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

2018-9: Lancering van u-prevent.com (U-Prevent 1.0). 2018-10: Item NOS-journaal en radio 1: “medische doorbraak” 2019-2: Live-gang update (U-Prevent 2.0) 2019-2: Samenwerkingsovereenkomst met European Society of Cardiology (ESC) t.b.v. ontwikkeling ‘ESC CVD risk app’ gebaseerd op de U-Prevent codes. 2019-3: Publicatie multidisciplinaire richtlijn CVRM 2019. U-Prevent wordt hierin op meerdere plekken expliciet genoemd als app waarmee het cardiovasculaire risico kan worden geschat voor individuele patiënten. 2019-9: Publicatie van een overzichtsartikel over e-health applicaties voor het schatten van individueel cardiovasculair risico namens de European Society of Cardiology (ESC) en European Association of Preventive Cardiology (EAPC). U-Prevent wordt hierin aanbevolen als de applicatie van eerste keuze. PMID: 31234648, 31234638, 31303009. 2020-4: Geplande live-gang ‘ESC CVD risk app’. Daarnaast: Diverse presentaties over de achtergronden en toepassing van U-Prevent op scholingsbijeenkomsten voor o.a. huisartsen, cardiologen, internisten en multidisciplinair publiek.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beste behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) is het voorkomen ervan. Veel mensen gebruiken om deze reden cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunnende medicijnen. Hoewel deze medicijnen gemiddeld genomen zeer effectief zijn, is het effect ervan niet voor iedereen hetzelfde. Sommige mensen hebben veel baat bij therapie en anderen vrijwel niet. In het voorafgaande ZonMw-GGG project zijn algoritmes ontwikkeld, gebaseerd op trial en cohort data (‘big data’), waarmee de gemiddelde onderzoeksresultaten op groepsniveau vertaald worden naar de individuele patiënt., Hiermee kan het effect van cholesterol-, bloeddruk- en bloedverdunnende therapie voor iedere patiënt vóóraf worden berekend. Zowel bij patienten zonder vaatziekten, patienten met vaatziekten, patienten met diabetes als bij oudere patienten. De voorspellingen worden uitgedrukt in extra leven (in maanden of jaren) in goede gezondheid, en zijn gebaseerd op eenvoudig meetbare persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, bloeddruk en gangbare laboratoriumuitslagen.

De verschillende algoritmes worden samengebracht in een praktische tool ('U-prevent') waarmee het effect van dit soort preventieve medicijnen op individueel niveau kan worden ingeschat. Het betreft een interactieve calculator waarmee het effect van verschillende behandelkeuzes op de hart- en vaatziekte vrije levensverwachting kan worden weergegeven: hoeveel maanden of jaren gezond leven levert een pilletje extra op? Deze informatie kan de gezamenlijke besluitvorming over het starten of stoppen van medicijnen op individuele basis ondersteunen. De calculator kan dus gebruikt worden in de speekkamer van huisartsen en medisch specialisten. De calculator is toegankelijk via een website voor gebruik op PC, smartphone of tablet. In een later stadium kan het verder worden uitgebreid met extra opties, zoals educatiefilmpjes voor patiënten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website