Projectomschrijving

Veel mensen gebruiken medicijnen ter preventie van hart- en vaatziekten, zoals cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners. Vóórdat dit soort medicijnen worden gestart, moet een individuele inschatting worden gemaakt van de te verwachten vóór- en nádelen van behandeling.
Sinds kort is het mogelijk om met innovatieve modellen voor ieder individu in te schatten hoeveel ziektevrije levenswinst medicatie oplevert. Deze modellen zijn gebaseerd op ‘big-data’ onderzoek en maken gebruik van eenvoudig meetbare persoonskenmerken.

Doel

Dit project heeft tot doel om een gebruiksvriendelijke software applicatie te ontwikkelen die deze slimme rekenmodellen beschikbaar stelt in de spreekkamer. Deze calculatietool is bedoeld voor zowel de huisartsenpraktijk als gebruik door medisch en verpleegkundig specialisten in de tweede lijn. Individueel voorspeld behandeleffect geeft patiënten inzicht in het potentiële effect van dit soort medicijnen en maakt zo gezamenlijke besluitvorming mogelijk.

Dit project is een vervolg op Identifying the right patient to treat, by estimating absolute treatment effect for individual patients based on randomised clinical trial data (836011027)

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website