Projectomschrijving

Wordt methylphenidaat zorgvuldig voorgeschreven en is het ook nog werkzaam na langere tijd?

Aanleiding
Methylfenidaat is verreweg het meest gebruikte geneesmiddel bij kinderen met ADHD. De laatste jaren is het gebruik van ADHD enorm gestegen. Dit roept de vraag op in hoeverre er zorgvuldig wordt voorgeschreven en of er misschien sprake is van ten onrechte, te snel en/of te lang voorschrijven van methylfenidaat aan kinderen.

Onderzoek
We gaan daarom systematisch dossieronderzoek doen bij kinderartsen, GGZ-jeugdinstellingen en huisartsen of er terecht methylfenidaat is voorgeschreven en of de controles op orde zijn. Verder onderzoeken we bij jongeren die al langer dan twee jaar methylfenidaat gebruiken of het medicijn dan nog steeds werkzaam is. We doen dit door te kijken naar wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt gestopt.

Doel
Dit project beoogt te komen tot belangrijke verbeteringen in het gebruik van methylfenidaat bij kinderen en jongeren in Nederland.


Meer informatie

Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek - Mediator 40, april 2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website