Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een preventieprogramma geëvalueerd en verbeterd naar de screening en behandeling van mensen met een botbreuk na het 50e levensjaar. Dit programma is uitgevoerd onder de regie van de huisarts in samenwerking met het ziekenhuis en het huisartsenlaboratorium.

Werkwijze

Door middel van vragenlijsten en interviews zijn knelpunten geïdentificeerd. Vervolgens zijn hiervoor oplossingen bedacht, is het programma aangepast en opnieuw geëvalueerd. In het vernieuwde programma zijn onder andere patiënten en huisartsen beter geïnformeerd, hebben patiënten een actievere rol gekregen en is er meer aandacht voor vervolgconsulten.

Resultaten

De verbeteringen hebben ertoe geleid dat de tevredenheid van zowel patiënten als huisartsen is vergroot. Bredere toepassing wordt echter vooralsnog belemmerd door de privacy wetgevingen en ICT-problematiek. Daarnaast werd in dit project een rol neergelegd bij de radiologen van het ziekenhuis die niet helemaal goed bleek te passen. In het komende jaar wordt zowel landelijk als in Amsterdam geprobeerd het programma verder aan te passen om implementatie mogelijk te maken.
 

Samenvatting bij start

Botontkalking kan fracturen (botbreuken) veroorzaken. Jaarlijks krijgen ruim 50.000 50-plussers een fractuur. Bij de helft speelt botontkalking een rol. In de eerste 5 jaar na zo'n fractuur krijgt ruim eenderde een nieuwe botbreuk. Veel ziekenhuizen onderzoeken 50-plussers na een botbreuk op botontkalking en behandelen als nodig. Zowel de opkomst voor dit onderzoek als de therapietrouw van de behandeling is helaas laag.

Er is een programma ontwikkeld waarbij deze screening wordt uitgevoerd onder de regie van de huisarts. Bij een eerste evaluatie bleek het opkomstpercentage van de opgeroepen patiënten hoog (80%) te zijn.

Het doel van het project is om dit programma te evalueren en waar nodig te verbeteren. Nadat deze verbeteringen zijn doorgevoerd, zal zowel de opkomst van de patiënten als de therapietrouw bij behandeling onderzocht worden. Een blauwdruk van het programma met alle benodigde materialen zal opgeleverd worden zodat het ook in de rest van Nederland kan worden toegepast.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website