Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige (PVK). De apotheker, PVK en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het CombiConsult zinvol is voor patiënten met diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten en/of COPD.
Er worden relevante geneesmiddelgerelateerde problemen opgelost en als er persoonlijke behandeldoelen bij de patiënt worden gesteld, worden deze in ongeveer de helft van de gevallen bereikt.
Met het CombiConsult kan de openbaar apotheker bijdragen aan effectief, veilig en doelmatig gebruik van medicatie door de patiënt en zo zorg op maat leveren. Patiënten ervaren deze zorg als prettig en ook zorgverleners zijn positief over het concept.
Wel zouden een aantal aanpassingen gedaan kunnen worden om het CombiConsult makkelijker te kunnen uitvoeren. Zo hoeft het consult bij de apotheker niet per se aansluitend te zijn op de (jaar)controle bij de huisarts of PVK. Het is vooral belangrijk dat de zorgverleners elkaar goed weten te vinden en samen met de patiënt tot de juiste medicatie en behandeldoelen komen. Scholing in consultvoering voor apothekers is hierbij wenselijk.
Voor implementatie van het CombiConsult is het van belang dat het aansluit bij bestaande richtlijnen en dat er een passende financiering voor is.


Samenvatting bij start

Bij het combiconsult voeren patiënten met diabetes, COPD en/of risico op hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk een gesprek met hun openbaar apotheker over hun medicijnen. Aansluitend hierop gaan deze patiënten op jaarcontrole bij de huisarts of praktijkverpleegkundige. De apotheker, praktijkverpleegkundige en huisarts werken daarbij nauw samen om in samenspraak met de patiënt eventuele problemen met het medicijngebruik op te lossen.

In dit project wordt in 16 huisartsenpraktijken gestart met het combiconsult. Onderzocht wordt welke problemen met medicijnen worden gesignaleerd en opgelost, hoe patiënten hun betrokkenheid bij de behandeling met medicijnen ervaren en hoe de samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners bij het combiconsult verloopt.
 

In de media

Beter medicijngebruik door combi-consult
(Zorgbelang Zuid-Holland, juli 2018)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website