Projectomschrijving

Registratie van geneesmiddelen
In het kader van de voorwaardelijke vergoedingsafspraken voor dure oncologische middelen wil VWS waarborgen realiseren voor doelmatig/doeltreffend gebruik van deze dure geneesmiddelen. Om de plannen te kunnen realiseren heeft het ministerie van VWS budget vrijgemaakt voor de registratie van geneesmiddelgegevens binnen een aantal oncologische aandoeningen, te beginnen met borstkanker, dikke darmkanker en longkanker.

Haalbaarheidsstudie
Voorafgaand aan het realiseren van de registraties is een haalbaarheidstudie uitgezet. De haalbaarheidsstudie leidt tot een plan van aanpak en draagvlak vanuit de betrokken zorgverleners voor een infrastructuur voor langdurige registratie van relevante (dure) geneesmiddelen binnen de bestaande oncologie kwaliteitsregistraties voor dikke darm kanker, borstkanker en longkanker. Deze studie wordt uitgevoerd door IKNL en DICA in samenwerking met NVMO/SONCOS en NFK.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website