Projectomschrijving

De ontwikkeling van nieuwe medische interventies zoals vaccins en geneesmiddelen voor het voorkomen van ziekten en de behandeling van (toekomstige) patiënten is steeds gecompliceerder geworden als gevolg van:
- de complexiteit van ziekten waarvoor geen geschikte therapeutica beschikbaar zijn
- uitgebreide regelgeving
- de hoge kosten van biomedisch onderzoek en ontwikkeling
- de vele hindernissen die gepaard gaan met een succesvolle introductie van een nieuwe interventies in de kliniek.
Daarnaast vraagt de samenleving een laag risico, geringe belasting en hoge kwaliteit van de gegevens bij de ontwikkeling van nieuwe medische interventies voor proefpersonen en patiënten die deelnemen aan een klinisch onderzoek. Bovendien moeten deze nieuwe interventies tegen een redelijke prijs beschikbaar zijn.

Het afgelopen decennium is ons begrip van de genetica en biologie van ziekten enorm verbeterd. De verkregen inzichten bieden kansen voor de ontwikkeling van nieuwe en gerichte medische interventies. Deze observaties hebben geleid tot een idee voor een nieuw en inspirerend educatie- en trainings-(E&T)-programma voor ambitieuze afgestudeerde en ondernemende biomedische/arts-onderzoekers.

Om de mogelijkheden voor zo'n nieuw E&T-programma te verkennen, financierde het ministerie van VWS een haalbaarheidsproject en het opstellen van een business/haalbaarheidsplan. Vervolgens werden twee proefcursussen ontwikkeld op basis van een learning-by-doing benadering met specifieke praktijkcases in nauwe samenwerking met het Centre for Human Drug Research (CHDR), het Tech Transfer Office van de Universiteit Leiden en de Universiteit Leiden Medisch Centrum (Luris), het farmaceutisch bedrijf Roche en de Stichting Leiden Bio Science Park. Beide cursussen werden op hoog niveau gewaardeerd door de cursisten.

Doel

Het doel van dit project is om de basis te leggen voor een inspirerende leeromgeving en een parttime E&T-programma die de kwaliteit en effectiviteit van biomedisch onderzoek naar nieuwe medische interventies zal stimuleren. Het zal bijdragen tot versterking van de competenties en samenwerking van onderzoekers uit de publieke en private sector op het gebied van interventieonderzoek, ondernemerschap, projectmanagement, intellectueel eigendom, financiën, regelgeving en ethische aspecten in lijn met de eisen van het ministerie van VWS.
Ter ondersteuning zullen moderne hulpmiddelen en een digitaal leerplatvorm worden ontwikkeld voor tijd en plaatsonafhankelijk online onderwijs om de biomedische professionals in staat te stellen het volledige E&T programma of individuele stand-alone cursussen te combineren met een drukke fulltime baan en gezinsleven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website