Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Epilepsie visualisatie programma (VP) maakt het mogelijk een verzameling van gegevens over de epilepsiezorg, die opgeslagen zijn in het elektronisch patiënten dossier te bestuderen. Voor het VP worden de gegevens - mits toestemming van de patiënt - ingezet voor onderzoek ter verbetering van de epilepsiezorg. Medicatiegebruik en overige indicatoren uit de richtlijn Epilepsie zullen geregistreerd worden. Het VP heeft onder meer tot doel om continue richtlijn ontwikkeling te vergemakkelijken. Via moderne analysetechnieken wordt voor de artsen informatie gegenereerd over hun voorschrijfgedrag in relatie tot de richtlijnaanbevelingen en/ of het voorschrijfgedrag van (anonieme) collega’s. Uit veranderingen in het voorschrijfgedrag van de artsen kunnen lessen getrokken worden voor het actualiseren van landelijke epilepsie richtlijnen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een keuze gemaakt ten aanzien van welke invoerframes en vragenlijsten noodzakelijk cq wenselijk zijn. Hiervoor heeft een literatuur review en consulatie van experts plaatsgevonden, ook heeft overleg plaatsgevonden met patiënten middels patiëntfocusgroepen.

De richtlijn is geactualiseerd en de aanbevelingen zijn vertaald naar ICT definities die vervolgens gebruikt worden bij het genereren van spiegel informatie. De richtlijn is aangevuld met aanbevelingen op basis van economische evaluaties, hiertoe is een apart project opgestart samen met het Kennis Instituut voor Medisch Specialisten. Voor de patiënten is een patiëntenversie van de richtlijn ontwikkeld.

Er is een visualisatie programma voor spiegelinformatie ontwikkeld. Voorbeeld frames zijn ontworpen en zijn bijgesteld aan de hand van adviezen van toekomstige gebruikers.

 

In samenwerking met NICTIZ is gewerkt aan een koppeling met het Landelijk schakelpunt (LSP). Door deze koppeling zijn gegevens over medicatie voorschrift beschikbaar geworden. Echter door faillissement van het ICT bedrijf en prominent partner in dit project is deze koppeling en de te vormen onderliggende data base verloren gegaan.

 

Er heeft overleg plaatsgevonden met diverse (toekomstige) stakeholders ten behoeve van het opstellen van een businessplan.

 

Met hulp van een aantal stakeholders wordt het visualisatie programma door ontwikkeld. Via moderne analysetechnieken wordt voor de artsen informatie gegenereerd over hun voorschrijfgedrag in relatie tot de richtlijnaanbevelingen en/ of het voorschrijfgedrag van (anonieme) collega’s. Uit veranderingen in het voorschrijfgedrag van de artsen kunnen lessen getrokken worden voor het actualiseren van landelijke epilepsie richtlijnen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Epilepsy is a chronic brain disease with unpredictable recurrence of seizures. Proper diagnosis and treatment significantly improves the quality of life by reducing seizures. This project realizes an epilepsy register that generates interactive visual feedback information on the care and prescribed medication for caregivers, patients and researchers.

 

The register will collect data from all caregivers (primary & secondary care) in the East of Brabant through a connection with LSP and the EPD of Kempenheaghe (specialist care) on the patient journey of epilepsy patients. This will be complemented with information from patients themselves through Eppy (existing smartphone app for self-registration) with data on seizures, stress, medication adherence and quality of life. These data will be visualised in an interactive system. The system will also show the advised care journey from the epilepsy guideline.

 

The benefits of this register will be:

-Improvement of medication prescription practice through (e.g.) quarterly feedback to caregivers on their prescription patterns;

-Improvement of the quality of care through evaluation in connection with the guidelines and the ability to perform scientific research;

-Improvement of the quality of life of the patient with epilepsy which can lead to better social circumstances and the ability to work normally;

-Lower costs of care caused by reducing wrong medication;

-A basis for implementation nationally and in other medical areas.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website