Projectomschrijving

Thiopurines (azathioprine en mercaptopurine) worden vaak gebruikt als onderhoudsbehandeling voor colitis ulcerosa. Maar de werkzaamheid is nooit goed onderzocht. Daarom wordt veelal overgeschakeld naar duurdere behandelingen met anti-Tumor Necrosis Factor antilichamen.
De enige twee placebo-gecontroleerde studies met thiopurines bij colitis ulcerosa zijn ‘underpowered‘ en de klinische eindpunten waren matig gedefinieerd (Jewell et al BMJ.1974; Hawthorne et al BMJ.1992). De UC-SUCCES studie (Panaccione et al. Gastroenterol.2014) vergeleek azathioprine, infliximab en combinatietherapie met deze middelen (corticosteroïd-vrije remissie op week 16: 24%, 22% en 40%, resp.), maar meer dan 20% van de geïncludeerde patiënten was reeds gefaald op eerdere behandeling met thiopurines. Bovendien werd deze studie voortijdig afgebroken vanwege trage patiëntenwerving.

Het doel van deze studie is om de werkzaamheid van optimaal gegeven thiopurines (d.m.v. therapeutische drug monitoring) bij colitis ulcerosa te onderzoeken met goed gedefinieerde objectieve eindpunten.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website