Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Chronische myeloïde leukemie is een bloedziekte die onder meer behandeld wordt met nilotinib. Door het ingewikkelde doseringsschema, twee keer per dag (bid) op een lege maag met tussenpozen van 12 uur, is het gebruik van nilotinib weinig patiëntvriendelijk. Verwacht werd dat inname met voedsel de opname van nilotinib verhoogt waardoor de aanbevolen dosering met 30% kan worden verlaagd.

 

De biobeschikbaarheid en piek- en dalspiegels van nilotinib 200 mg met voedsel werden vergeleken met die van nilotinib 300 mg nuchter. De concentraties zijn bepaald met de bloedspot methode (via vingerprik). Bijwerkingen werden gemeten met een dagboek en 24-uurs ECG-monitoring. Kwaliteit van leven werd gemeten met de EORTC QLQ-C30 en EORTC QLQ-CML24. Veertien patiënten hebben deelgenomen.

 

Gezien de beperkte verschillen tussen de farmacokinetiek van nilotinib 200 mg met voedsel en nilotinib 300 mg nuchter, de vergelijkbare intra- en intervariabiliteit van de twee doseerregimes, de afwezigheid van enig effect op het QT-interval en het niet kunnen vaststellen van verschillen in bijwerkingen, is het zeer aannemelijk dat de werkzaamheid en effectiviteit van de lagere dosering met voedsel overeenkomen met die van de aanbevolen dosering op een lege maag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Bioequivalentie van nilotinib 200 mg bid met voedsel en nilotinib 300 mg bid nuchter.

De gemiddelde AUC van nilotinib 200 mg bid ingenomen met voedsel was 11% (ochtendinname) en 18% (avondinname) lager dan de gemiddelde AUC van nilotinib 300 mg bid nuchter ingenomen. De gemiddelde dalspiegel was 9% (ochtendinname) en 4% (avondinname) lager. Inname van nilotinib met voedsel leidde tot een verlenging van de periode waarin de maximale bloedspiegel werd bereikt.

 

2. Intra- en interindividuele verschillen.

Bij nilotinib 300 mg bid nuchter zijn de intra- en interindividuele verschillen groot. Bij nilotinib 200 mg bid met voedsel waren de intra- en interindividuele verschillen vergelijkbaar.

 

3. Veiligheid.

Er zijn geen afwijkingen in de 24-uurs ECGs gevonden bij patiënten na inname van nilotinib 200 mg bid met voedsel. De maximaal gemeten bloedspiegel bedroeg 2.504 ng/mL. Deze resultaten geven aan dat de veiligheid van inname van nilotinib 200 mg bid met voedsel vergelijkbaar is met die van nilotinib 300 mg bid nuchter.

 

4. Kwaliteit van leven.

De lagere dan de aanbevolen dosering nilotinib (200 mg bid) ingenomen met voedsel leidde tot een lagere symptoomlast voor patiënten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Chronische myeloïde leukemie (CML) is een zeldzame ziekte waarvan de prevalentie toeneemt door de succesvolle behandeling met tyrosinekinaseremmers (TKI). Door het complexe doseringsschema, twee keer per dag op een nuchtere maag met tussenpozen van 12 uur, is het gebruik van nilotinib weinig patiëntvriendelijk en is er meer kans op therapieontrouw. De inkoopprijs van een dagdosis nilotinib (600 mg) bedraagt €103 (€37.600 per jaar). Inname van voedsel verhoogt de biologische beschikbaarheid (AUC). Wanneer ingenomen tijdens de maaltijd neemt naar verwachting de biologische beschikbaarheid van nilotinib zodanig toe dat een 30% lagere dagdosis volstaat.

Doel: Onderzoeken of een lagere nilotinib dosering ingenomen tijdens de maaltijd de complexiteit van het doseerregime en de kosten verlaagt.

Methode: Interventieonderzoek met een 'pre-test post-test' opzet bij patiënten met CML in de chronische fase die worden behandeld met nilotinib (300 mg bid). De AUC en de piek- en dalconcentraties (Cmax/Cmin) na inname van 300 mg bid nilotinib op een lege maag worden vergeleken met de AUC en Cmax/Cmin na inname van 200 mg bid tijdens de maaltijd. De plasmaconcentraties worden bepaald met behulp van de 'dried blood spot’ methode (via vingerprik). Op basis van de resultaten wordt voor iedere patiënt een individueel gebruiksadvies opgesteld.

Opbrengst: Verwacht wordt dat inname met voedsel de biologische beschikbaarheid van nilotinib verhoogt waardoor de aanbevolen dagdosering van nilotinib met 30% kan worden verlaagd. Hierdoor wordt de behandeling met nilotinib aanmerkelijk minder belastend voor patiënten met een aanzienlijke kostenbesparing.

Patiënten participatie: De Stichting Hematon is nauw betrokken geweest bij het opzetten van het onderzoek en bevestigt de relevantie vanuit het patiëntenperspectief. Ook zal Hematon betrokken worden bij de uitvoering van het onderzoek en de implementatie van de onderzoeksresultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website