Projectomschrijving

Effect van communicatietraining om ouderen te betrekken bij stoppen van cardiometabole medicatie

In Nederland zijn ruim 250.000 ouderen bij wie de medicijnen voor diabetes of hartvaatziekten mogelijk verminderd kunnen worden, omdat de nadelen niet meer opwegen tegen de voordelen.
Het is belangrijk dit samen met de patiënt te bespreken.

Aanpak

Er wordt een trainingsprogramma voor zorgverleners ontwikkeld, dat gericht is op het voeren van gesprekken met patiënten over doelen, wensen en mogelijkheden rondom het gebruik van medicijnen voor diabetes en hartvaatziekten. Onderzocht wordt wat het effect is van deze training. Apotheek-huisartspraktijkteams die de training krijgen worden vergeleken met teams zonder de training. Elk team zal bij 10 ouderen die bepaalde medicijnen gebruiken een medicatiebeoordeling uitvoeren, waarbij gesproken kan worden over het minderen van medicijnen.

Verwachte uitkomsten

Gekeken wordt naar het aantal mensen bij wie medicijnen worden verminderd of gestopt, problemen gerelateerd aan de medicijnen en de kwaliteit van leven. Verder worden proces en kosten geëvalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website