Projectomschrijving

Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie wordt vaak behandeld met antipsychotica, ondanks beperkte effectiviteit en risico’s op ernstige bijwerkingen. Helaas lukt het in de dagelijkse praktijk onvoldoende om minder antipsychotica voor te schrijven.

Doel

Doel van dit project is om de eerder ontwikkelde APID-index (Appropriate Psychotropic drugs use In Dementia index) en de Consensus Handreiking voor Antipsychoticagebruik praktisch en landelijk toepasbaar te maken en deze te implementeren.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit de PROPER-studie over bevorderende en belemmerende factoren en wordt nadruk gelegd op het medisch leiderschap en het betrekken van bewoners en/of hun naasten. De begeleide implementatie zal steeds op twee afdelingen in vijf zorginstellingen uit betrokkennetwerk gefaseerd worden uitgevoerd en geëvalueerd.
Resultaat is een breed, landelijk toepasbaar en vrij beschikbaar Draaiboek Passend Gebruik Antipsychotica, dat via bestaande infrastructuur geïmplementeerd wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website