Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Verpleeghuispatiënten zijn zeer kwetsbaar. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken veel, soms overbodige, medicijnen. Ongepast medicijngebruik kan leiden tot vallen, ziekenhuisopnames, sterfte en onnodige kosten.
In dit onderzoek zijn 426 verpleeghuispatiënten 4 maanden lang gevolgd. Bij de helft van de patiënten hebben de arts, apotheker en verpleegkundige samen met de patiënt overlegd welke medicijnen niet meer nodig zijn. Hiervan kon bij 4 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol gestopt worden. De andere helft van de patiënten volgde de gebruikelijke behandeling (zonder extra overleg tussen arts, apotheker en verpleegkundige). In deze groep werd bij 3 op de 10 patiënten overbodige medicijnen succesvol gestopt.

Resultaten

De kwaliteit van leven en de zorgkosten van de 2 groepen waren vergelijkbaar. Overleg tussen arts, apotheker, verpleegkundige en patiënt leidt tot verbetering van medicijngebruik bij verpleeghuispatiënten zonder nadelige effecten. Het is daarom wenselijk een dergelijk overleg bij alle verpleeghuispatiënten uit te voeren.
 

Dit project kent een vervolg in Medicatie heroverwegen: Deprescribing bij ouderen stimuleren door kennisbevordering bij patiënten, familie en aankomende zorgverleners (projectnr: 8360110191)


Samenvatting bij start

Aanleiding
Verpleeghuispatiënten zijn zeer kwetsbaar. Zij leiden vaak aan meerdere aandoeningen tegelijk en gebruiken veel medicijnen. Overbodige medicijnen kunnen leiden tot vallen, ziekenhuisopnames, sterfte en onnodige kosten.

Onderzoek
Een oplossing kan zijn dat de arts samen met de apotheker de medicijnen regelmatig beoordeelt. In deze studie onderzoeken we de kosten en effecten van een dergelijke beoordeling.

Opzet
Er worden 600 patiënten gevolgd. Bij de helft worden de medicijnen op een standaard manier beoordeeld. De specialist ouderengeneeskunde, de ziekenhuisapotheker en de verpleegkundige besluiten samen met de patiënt welke medicijnen niet meer nodig zijn. De tweede groep patiënten volgt de gebruikelijke behandeling. Na vier maanden vergelijken we in de twee groepen het aandeel patiënten bij wie overbodige medicijnen succesvol zijn gestopt. Verder kijken we of de kwaliteit van leven verschilt tussen de twee groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website