Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De meeste moslims met type 2 diabetes mellitus (T2DM) vasten tijdens de ramadan. Dit gaat gepaard met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Het project had als doel een voorlichtingsprogramma op te stellen voor zowel mensen met T2DM als voor de zorgverleners en imams.

Het programma bestond uit een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met T2DM waar zij informatie kregen over diabetes, informatie over de mogelijke gevolgen van vasten en adviezen voor tijdens de ramadan. Deze bijeenkomst werd gegeven in de eigen taal van de doelgroep, cultuurspecifiek en geschikt voor laaggeletterden. Ook de zorgverleners van huisartsenpraktijken kregen extra onderwijs. Voor imams werd een diabetes- en ramadanhandleiding ontwikkeld waarmee zij een vrijdaglezing in de moskee konden organiseren.  

Resultaten

Uit het project is gebleken dat het programma zinvol is en in een behoefte voorziet. Het voorlichtings- en nascholingsmateriaal is toegevoegd aan de ‘Diabetes en ramadan Toolkit’ op de website van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en is publiekelijk beschikbaar gesteld.


Samenvatting bij start

De diabeteszorg voor moslims is niet optimaal. Daarnaast treden er als het gevolg van het vasten tijdens de ramadan extra problemen op. Voor de moslims met T2DM is er onvoldoende gerichte en begrijpelijke informatie beschikbaar en ook de zorgverleners weten te weinig hoe ze er mee om moeten gaan.

Dit project heeft tot doel een programma op te stellen voor zowel mensen met T2DM als voor de hulpverleners, waarbij voortgebouwd wordt op een succesvol project uit Engeland. Speciaal aan dit project is dat alle betrokken zorgverleners en de moskeeën gaan samenwerken om de zorg te verbeteren. Het programma wordt eerst in kleine schaal uitgevoerd, vervolgens geëvalueerd, waar nodig verbeterd en het jaar daarop op grotere schaal herhaald. Hierna wordt het verder verbeterd en beschikbaar gemaakt voor heel Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website