Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond:

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn veel voorkomende aandoeningen waarbij met adequate farmacotherapie progressie kan worden voorkomen. Bij een (aanzienlijk) deel van de patiënten met HVZ worden de behandeldoelstellingen echter niet gehaald doordat de (veelal preventief te gebruiken) medicatie al of niet bewust anders wordt gebruikt dan is voorgeschreven. Bij contactmomenten met zorgverleners komt het juiste gebruik van de HVZ-medicatie doorgaans niet aan de orde. Voor de bestrijding van therapieontrouw is nog geen multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak ontwikkeld waarin alle betrokken zorgverleners een duidelijk omschreven rol hebben. Therapieontrouw wordt momenteel ook niet op een gestructureerde manier gesignaleerd en geregistreerd.

 

Aanpak/interventie:

In de Amsterdamse Therapietrouw Proeftuin (ATP) werken openbare apothekers en andere eerste- en tweedelijns zorgverleners (zoals huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen (POH’s) en verpleegkundigen) samen om het gebruik van HVZ-medicatie structureel te monitoren en onjuist geneesmiddelgebruik aan te pakken door met de betreffende patiënten in gesprek te gaan. In 5 verschillende wijken maken zij afspraken over de invulling van het therapietrouwprogramma. Kern van het programma zijn 4 opeenvolgende stappen: (1) het wekelijks opsporen van ontrouwe patiënten met behulp van aflevergegevens, (2) triage van therapieontrouw door de apotheker, (3) het coördineren van een vervolgactie richting de patiënt (wie doet wat) en (4) het uitvoeren van de onder 3 tot stand gekomen actie.

 

De uitvoerende fase duurt in totaal 7 maanden. Stimulerende en belemmerende factoren worden in kaart gebracht teneinde een stadsbrede uitrol mogelijk te maken. Via Make-IT wordt de implementatie geëvalueerd. Tenslotte wordt gekeken in welke mate de ATP heeft bijdragen aan de verbetering van de therapietrouw. Cliënten Belang Amsterdam is intensief betrokken bij zowel de opzet als de monitoring van ATP.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website