Projectomschrijving

Patiënten met hemofilie A worden rondom operaties behandeld met stollingsfactorconcentraat. Een alternatief is toediening van DDAVP. Echter, het toedienen van DDAVP leidt vaak niet tot voldoende stolling om een operatie veilig te kunnen uitvoeren. Een combinatie van beide behandelingen is ook mogelijk, maar nog niet eerder toegepast.

Opzet
De DAVID-studie onderzoekt de veiligheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze gecombineerde behandeling van DDAVP en stollingsfactorconcentraat bij milde hemofilie A patiënten die geopereerd worden.

Verwachte resultaten
De onderzoekers verwachten dat de gecombineerde behandeling veilig, effectief en uitvoerbaar is. Daarnaast zullen kosten worden bespaard, doordat DDAVP goedkoper is dan stollingsfactorconcentraat. Met de verzamelde gegevens wordt een model ontwikkeld. Dit model zal het opstellen van een individueel behandelplan voor gecombineerde behandeling mogelijk maken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website