Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De studie is voortijdig gestopt, omdat de inclusie niet op gang kwam. Reden hiervoor was dat patiënten zich niet wilden laten randomiseren en behandelaren een duidelijke voorkeur hadden voor een bepaald middel in een bepaalde situatie. Hierdoor is de doelstelling niet gehaald en zijn er geen specifieke resultaten ten aanzien van de kosteneffectiviteit van penfluridol.

Samenvatting bij start

Aanleiding
De middelen penfluridol, olanzapine en risperidone zijn bedoeld voor de behandeling van psychoses. Penfluridol heeft de unieke eigenschap dat patiënten het maar eens per week hoeven te slikken, terwijl de andere middelen dagelijks moeten worden gebruikt. Penfluridol is bovendien goedkoper. Aangezien dit middel wekelijks kan worden ingenomen is de kans kleiner dat het wordt vergeten, en is de therapietrouw vermoedelijk beter dan bij de anderen middelen. Er bestaat geen recent onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van dit middel, en het middel is daarom niet opgenomen in richtlijnen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de kosteneffectiviteit van een reeds bestaand geneesmiddel genaamd penfluridol (Groep A), in vergelijking met twee andere middelen (olanzapine en risperidone; Groep B).

Opzet
180 Patiënten doen mee aan het onderzoek, verdeeld over twee groepen A en B. De primaire uitkomstmaat is gezondheidszorg gerelateerde kosten per Quality Adjusted Life Years (QALY). Duur van de follow-up is 1 jaar. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website