Projectomschrijving

De ziekte van Crohn is een chronische ontstekingsziekte van de darm met een wisselende prognose. De standaard behandelstrategie is een stapsgewijze introductie van steeds krachtigere geneesmiddelen. Hierdoor wordt het starten van TNF-blokkers, die het ziektebeloop bij ernstige ziekte gunstig kunnen beïnvloeden, pas in een later stadium als behandeloptie ingezet.
Het onmiddellijk na de diagnose starten van de behandeling met een thiopurine in combinatie met een TNF-blokker zorgt daarentegen voor overbehandeling van groepen met een mild beloop. Er is niet goed onderzocht of en wanneer deze combinatiebehandeling weer kan worden gestopt.

Doel

Het doel van de CoCros-studie is de effectiviteit, veiligheid en kosten van een tijdelijke behandeling met de TNF-blokker adalimumab als eerstelijns therapie te vergelijken met de standaard stapsgewijze behandelstrategie.
Deelnemers aan deze gerandomiseerde studie worden 2 jaar strikt gevolgd met de web-based toepassing ‘mijnIBDcoach’ en met een ontlastingthuistest, zodat bij terugval de behandeling tijdig kan worden geoptimaliseerd.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website