Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Patiënten met macula oedeem ten gevolge van een retinale veneuze occlusie worden veelvuldig behandeld met intravitreale injecties van het off-label middel bevacizumab (Avastin) of het duurdere ranibizumab (Lucentis).

In de BRVO studie zijn de effectiviteit, veiligheid en kosten van bevacizumab met ranibizumab met elkaar vergeleken bij 277 patiënten met een retinale veneuze occlusie.

Resultaten

Na behandeling met 6 maandelijkse injecties was de visuswinst voor patiënten met bevacizumab nagenoeg gelijk aan de visuswinst voor patiënten behandeld met ranibizumab. Ook wat betreft veiligheid deed bevacizumab niet onder voor ranibizumab.
De economische evaluatie liet echter wel grote verschillen zien; bevacizumab was aanzienlijk goedkoper dan ranibizumab. Wetende dat bevacizumab vele malen goedkoper is en in effectiviteit niet onder doet voor ranibizumab, wordt bevacizumab als eerste keus behandeling aanbevolen voor patiënten met macula oedeem ten gevolge van een retinale veneuze occlusie.
 

Samenvatting bij start

Dit project is een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij macula oedeem bij retinale veneuze vaatafsluitingen. Retinale veneuze vaatafsluitingen zijn een belangrijke oorzaak van blindheid en slechtziendheid. Blindheid ontstaat hierbij door vaatlekkage in de gele vlek van het netvlies. Lucentis en Avastin blokkeren allebei de werking van de groeifactor VEGF en voorkomen zo de lekkage van bloedvaten bij deze aandoening. Avastin is een antilichaam geregistreerd voor de behandeling van kanker. Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de oogheelkundige toepassing en daarvoor geregistreerd. Avastin is ongeveer dertig maal goedkoper dan Lucentis. Naar verwachting is het effect van Avastin ongeveer even groot. De resultaten worden verwacht in 2016.
 

In de media

Kankermedicijn tegen maculadegeneratie: Zorginstituut geeft voorkeur aan niet-geregistreerd geneesmiddel (Mediator 8, okt 2014)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website