Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Intravitreale injecties met off-label bevacizumab (Avastin) worden veelvuldig toegepast voor de behandeling van diabetisch macula oedeem (DME). Een van de alternatieven is het geregistreerde maar veel duurdere ranibizumab (Lucentis).

In de BRDME studie zijn de effectiviteit, veiligheid en kosten van bevacizumab en ranibizumab direct met elkaar vergeleken bij 170 patiënten met DME.

Resultaten

Na behandeling met 6 maandelijkse injecties gaf ranibizumab een betere visusuitkomst dan bevacizumab, met name in een subgroep patiënten met een lagere visus bij aanvang van de studie. Ondanks dit voordeel in visusuitkomst voor ranibizumab werd er geen verschil gevonden in kwaliteit van leven tussen beide behandelingen na 6 maanden, noch in het hele cohort, noch in de subgroep van patiënten met een lagere visus.
Wetende dat ranibizumab aanzienlijk duurder is dan bevacizumab, is de conclusie dat bevacizumab nog steeds een goed alternatief is. Bij ogen met een lagere visus is echter een behandeling met ranibizumab wel aan te raden.
 

Samenvatting bij start

Dit project is een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij diabetisch macula oedeem. Diabetisch macula oedeem is de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid onder mensen met suikerziekte. Het ontstaat door vaatlekkage in de gele vlek van het netvlies. Lucentis en Avastin blokkeren allebei de werking van de groeifactor VEGF en voorkomen zo de lekkage van bloedvaten. Avastin is een antilichaam geregistreerd voor de behandeling van kanker. Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de oogheelkundige toepassing en daarvoor geregistreerd. Avastin is ongeveer dertig maal goedkoper dan Lucentis. Naar verwachting is het effect van Avastin ongeveer even groot. De resultaten worden verwacht in 2016.
 

In de media

Kankermedicijn tegen maculadegeneratie: Zorginstituut geeft voorkeur aan niet-geregistreerd geneesmiddel (Mediator 8, okt 2014)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website