Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Goede communicatievaardigheden zijn daarbij belangrijk. In het COM-MA project ontwikkelden het NIVEL samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een online communicatietraining om deze vaardigheden bij assistenten te verbeteren. In drie apotheken zijn baliegesprekken opgenomen op video. Vastgelegd werd wat de assistent vertelde, of de zij vragen stelde aan de patiënt en of zij bijvoorbeeld inging op zorgen van de patiënt. Hieruit bleek verbeteringen in de communicatie mogelijk zijn, met name als het gaat om het doorvragen op antwoorden, het herkennen van zorgen en het aansluiten bij informatiebehoeften van de patiënt. De online training bestond eruit dat de onderzoekers de apothekersassistenten feedback gaven op basis van de video-opnames van hun eigen baliegesprekken. De assistenten waardeerden deze feedback en vonden de training goed uit te voeren. De COM-MA interventie is daarmee klaar om in andere apotheken gebruikt te worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten van het COM-MA project zijn:

- Patiëntgerichte communicatie in de poliklinische apotheek kan verbeterd worden, met name op het vlak van doorvragen op antwoorden die de patiënt geeft, het herkennen van zorgen en barrières bij de patiënt en het aansluiten bij informatiebehoeften van de patiënt

- Het betrekken van patiënten en apotheekmedewerkers bij de ontwikkeling van de interventie maakt dat de (inhoud van) de interventie goed aansluit bij wat deze twee betrokken partijen belangrijk vinden als het gaat om communicatie

- Een online training waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames en een combinatie van een zelfreflectietaak en feedback op video-opnames leidt tot betere communicatie op een aantal aspecten zoals het bespreken van het medicatiegebruik en het vragen naar informatiebehoeften van de patiënt

- De interventie is goed te implementeren in de apotheeksetting en wordt over het algemeen gewaardeerd door de apothekersassistenten. Vooral het feit dat de feedback persoonlijk is en op het daadwerkelijke gedrag is gericht, wordt gewaardeerd.

- De COM-MA interventie is daarmee – met een paar kleine aanpassingen - klaar om breder uitgerold te worden. De training is flexibel inzetbaar, eenvoudig in te passen in de praktijk en is goed uitvoerbaar voor de deelnemers.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een online feedback interventie voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek (COM-MA). Deze interventie bestaat uit een aantal onderdelen: video-opnames van baliegesprekken, zelfreflectie door de apotheekmedewerkers en gepersonaliseerde feedback (communicatieadvies op maat). Met deze interventie willen we de patiëntgerichte communicatie aan de apotheekbalie verbeteren. Dit vergroot de patiëntparticipatie aan de balie. Dit kan vervolgens leiden tot een eerdere signalering van geneesmiddelgerelateerde problemen.

In dit project wordt deze interventie ontwikkeld en uitgetest in drie poliklinische apotheken. Ook maakt een evaluatie van de implementatie van de interventie deel uit van het project.

 

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de start van het project is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd naar patiëntgerichte communicatie. Vervolgens zijn drie focusgroepen gehouden, één groep met poliklinisch apothekersassistenten en twee groepen met patiënten die hun medicatie bij de poliklinische apotheek ophalen. Hierin is gediscussieerd over elementen in de communicatie aan de balie die door apothekersassistenten en patiënten belangrijk bevonden worden. Ook zijn een aantal poliklinisch apothekers telefonisch geïnterviewd over datzelfde onderwerp. Een eerste prototype van de beveiligde webportal is ontwikkeld, waar de video-opnames geupload kunnen worden en de feedback klaargezet wordt voor de assistenten. De voormeting, het maken van video-opnames van baliegesprekken in drie poliklinische apotheken, staat op het punt van beginnen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: De apotheekbalie is een goede plaats om geneesmiddel-gerelateerde problemen te voorkomen, signaleren en bespreken. Echter, de communicatie is daar niet altijd optimaal en kansen om het geneesmiddelengebruik te bespreken worden niet volledig benut. Algemene communicatietrainingen lijken niet afdoende om dit te verhelpen. Onderzoek in andere settings dan de apotheek laat zien dat de kwaliteit van de communicatie verbetert door het gebruik van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback. Het online aanbieden van een interventie die deze eigenschappen combineert, heeft voordelen in termen van kosten, gemak en flexibiliteit en daarmee in termen van implementeerbaarheid.

Doel: Het geven van communicatie-advies op maat aan apotheekmedewerkers middels een online feedback interventie op basis van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijk feedback alsmede het beschikbaar maken van deze interventie voor een grotere groep van apotheken.

Setting: Poliklinische apotheek.

Methode/interventie: (1) Ontwikkeling van een online feedback interventie gebaseerd op literatuur en focusgroepen met patiënten en apotheekmedewerkers en resultaten van onze eerdere observationele studie (video-opnames in de apotheek), (2) interventie (in apotheken (pre-post design), (3) evaluatie met het oog op grootschaliger implementatie; (4) ter beschikking stellen van de interventie project tegen kostprijs via het Centrum Patiënt en Geneesmiddel.

Concrete opbrengsten: Een online feedback interventie om communicatievaardigheden van apotheekmedewerkers te verbeteren (COM-MA) om zodoende een patiëntgerichte communicatiestijl te stimuleren en de signalering van geneesmiddel-gerelateerde problemen te bevorderen met als uiteindelijk doel om incidenten als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik te voorkomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website