Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De apotheek is een goede plaats om problemen met medicijnen te bespreken. Goede communicatievaardigheden bij apothekersassistenten zijn daarbij belangrijk. In het COM-MA project ontwikkelde het NIVEL samen met andere partijen, zorgverleners en patiënten een online communicatietraining om deze vaardigheden bij deze groep medewerkers te verbeteren.

Resultaten

In drie apotheken zijn baliegesprekken opgenomen op video. Er werd vastgelegd wat de assistent vertelde, of hij/zij vragen stelde aan de patiënt en of hij/zij inging op zorgen van de patiënt. Hieruit bleek dat verbeteringen in de communicatie mogelijk waren. Met name als het gaat om het doorvragen op antwoorden, het herkennen van zorgen en het aansluiten bij informatiebehoeften van de patiënt. In de online training gaven de onderzoekers de apothekersassistenten feedback op basis van de video-opnames van hun eigen baliegesprekken. De assistenten waardeerden deze feedback en vonden de training goed uit te voeren. De COM-MA interventie is daarmee klaar om in andere apotheken te worden gebruikt.
 

Samenvatting bij start

De apotheek is een goede plaats om geneesmiddelgerelateerde problemen te voorkomen, te signaleren en te bespreken. Echter, de communicatie is niet altijd optimaal en ook weinig patiëntgericht.

In dit project ontwikkelen we een online feedback interventie om de communicatievaardigheden van apotheekmedewerkers te verbeteren (COM-MA) om zodoende een patiëntgerichte communicatiestijl te stimuleren.

Doel
Dit moet leiden tot betere signalering van geneesmiddelgerelateerde problemen met als uiteindelijk doel om incidenten als gevolg van verkeerd geneesmiddelgebruik te voorkomen.

Opzet
De test van het COM-MA instrument vindt plaats in poliklinische apotheken en bevat een evaluatie met het oog op grootschaliger implementatie door het Centrum Patiënt en Geneesmiddel na afloop van het project.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website