Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het voorgaande visiedocument “Coach, Cure & Care 2025’ heeft de Werkgroep Zorg 2025 zich gebogen over de inrichting van het zorglandschap in 2025. In dit visiedocument heeft de Werkgroep Zorg 2025 getracht om een overzicht te geven van de voorwaarden die gerealiseerd moeten worden om volledige ‘shared decision making’ in 2025 te realiseren. Hiervoor hebben we meerdere betrokkenen en experts geconsulteerd: patiënten/focusgroepen, coaches uit de sportwereld en zorgverleners die ons inziens voorbeelden van best--‐practices. Uit deze consultatierondes hebben we vijf voorwaarden gedestilleerd: (1) optimale informatievoorziening patient, (2) ontwikkeling van de competenties van de zorgverleners; (3) hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van de patient bevorderen, (4) multidisciplinaire samenwerking en (5) juiste zorginfrastructuur. In dit visiedocument zijn de verschillende voorwaarden verder uitgediept.

Met deze visie willen we de verschillende invloedrijke stuurgroepen en gremia, die een belangrijke rol hebben in de invulling van de zorg in de toekomst, inspireren en handvaten bieden om ‘shared decision making’ volledig te realiseren in 2025. Dit document gaan we presenteren op een avondsymposium op 19 januari.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website