Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

See below

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

See below

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden verlaagt onderhoudsbehandeling met een lage dosis aspirine (LDA) het risico op nieuwe hart- en vaatziekten. Deze behandeling gaat echter gepaard met maag- en darmcomplicaties. Om schade aan het bovenste deel van het maag- en darmkanaal te verkomen wordt het gelijktijdig gebruik van een proton-pomp remmer (PPI) aangeraden. PPI’s remmen de maagzuursecretie, waardoor de bijdrage van maagzuur aan het ontstaan van maag-darmschade door LDA wordt voorkomen. Vanuit pathofysiologisch perspectief lijkt maagzuur geen obligate factor te zijn gezien ulcera geassocieerd met LDA gebruik ook kunnen ontstaan in een zuurloze omgeving. Het onderdrukken van de maagzuursecretie zou dus niet alle maagzweren kunnen voorkomen. Vanuit klinisch perspectief lijkt het gunstige effect van PPIs op het met LDA gepaard gaande risico op maagbloedingen onvoldoende sterk wetenschappelijk onderbouwd. Daarom moet de preventieve rol van PPIs bij gebruik van LDA beter onderzocht worden. Naast hun vermeende rol in het voorkomen van maag-en darmcomplicaties hebben PPIs mogelijk andere gunstige en/of ongunstige effecten. Momenteel is het niet duidelijk of de voordelen van co-therapie met PPIs bij chronisch gebruik van LDA opwegen tegen de nadelen. De doelen van dit wetenschappelijk project zijn: (1) het schatten van de risico’s op verschillende uitkomstmaten bij LDA gebruikers met en zonder gelijktijdig gebruik van een PPI en (2) de kosteneffectiviteit bepalen van co-therapie met een PPI bij chronisch LDA gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “systematic literature review and meta-analysis”, ”population-based electronic healthcare database studies” en “decision analytic modeling”. De bevindingen van dit project zullen artsen helpen bij het maken van een goede keuze bij het wel of niet voorschrijven van een PPI bij patiënten die chronisch LDA gebruiken. Daarnaast zullen de bevoegde instanties worden geïnformeerd bij het maken van hun beslissingen of co-therapie met een PPI dient vergoed te worden. Aangezien deze keuzes en beslissingen ook voor bepaalde subpopulaties kunnen gemaakt worden, zal het gebruik van PPI’s hierdoor rationeler worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Will be updated!

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In patients with cardiovascular (CV) diseases, long term low-dose aspirin therapy reduces the risk of adverse CV events. However, this therapy is associated with adverse gastrointestinal (GI) events. To prevent upper GI injury, co-therapy of proton pump inhibitors (PPIs) has been recommended. PPIs suppress gastric acid secretion, preventing its contribution to aspirin-induced GI injury. Pathogenetically, acid is unlikely to be an obligatory factor since aspirin-induced ulcers can develop in an achlorhydric environment. Suppressing acid secretion, therefore, may not completely prevent GI events. Clinically, current evidence on the beneficial effect of PPIs on aspirin-induced risk of GI bleeding seems not sufficiently strong. Therefore, the prophylactic role of co-therapy of PPIs should be examined more carefully.

 

Apart from the putative role in prevention of GI injury, PPIs may have other (beneficial/adverse) effects. So far, it has been unclear whether the benefits of co-therapy of PPIs in chronic users of low-dose aspirin outweigh the harms.

 

The objectives of this study are to (1) estimate the risks of various outcomes in patients receiving concomitantly low-dose aspirin and PPIs compared with those receiving low-dose aspirin alone, and (2) assess the cost-effectiveness of co-therapy of PPIs versus no co-therapy of PPIs in chronic users of low-dose aspirin. Systematic literature review and meta-analysis, population-based electronic healthcare database studies, and decision analytic modeling will be performed. Patient heterogeneity will be taken into account in the analyses.

 

The project findings will help general practitioners and hospital-based clinicians in their decisions on whether PPIs should be co-prescribed in patients on low-dose aspirin, and will inform policy makers in their decisions on whether PPIs should be reimbursed. Since these decisions can potentially be made for subgroups of patients, the use of PPIs will be more rational and efficient.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website