Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In deze clonidine studie is bestudeerd of een 6-weekse toevoeging van een lage dosering clonidine aan de bestaande medicatie van patiënten met schizofrenie de symptomen van de aandoening kan verminderen. Clonidine is een middel dat al tientallen jaren wordt voorgeschreven als bloeddrukverlagend middel, en wordt zonder noemenswaardige bijwerkingen goed verdragen.
Daarnaast werkt clonidine als boodschapperstof in de hersenen, en wordt het daarom toegepast in de behandeling van mentale aandoeningen, maar nog niet bij schizofrenie.

Resultaten

De resultaten uit de studie wijzen uit dat clonidine inderdaad een gunstig effect heeft: de behandelde patiënten vertoonden minder symptomen en er verbeterden waarden die samenhangen met overgevoeligheid voor prikkels bij de patiënten. Deze positieve effecten waren echter niet bij alle patiënten waar te nemen.
Over het algemeen zijn de verwachtingen in deze studie waargemaakt. Echter, meer onderzoek is nodig om clonidine grootscheeps in de behandeling van schizofrenie in te zetten.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Samenvatting bij start

Tussen de 20-30% van patiënten met schizofrenie hebben weinig, of zelfs geen, baat van de hedendaags toegepaste medicatie. Recente studies laten een vermindering van sommige symptomen zien, na een aanvulling met een 1-malige, lage dosis clonidine op de bestaande medicatie van patiënten met schizofrenie. Vermoedelijk wordt dit gunstige effect bereikt door het stimuleren van bij schizofrenie betrokken hersengebieden. Dit project bestudeert of ook de symptomen van de bovengenoemde groep patiënten verminderd kunnen worden als deze clonidine behandeling langer (6 weken) wordt toegepast. Clonidine wordt al sinds enige tientallen jaren voorgeschreven als bloeddrukverlagend middel, en wordt goed verdragen. Daarnaast wordt clonidine toegepast bij verschillende psychiatrische aandoeningen, hoewel tot op heden nog niet bij schizofrenie. Verwacht wordt dat de behandeling met clonidine niet alleen de symptomen van deze patiënten zal verminderen maar ook het dagelijks functioneren zal verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website