Projectomschrijving

Kan het op een ander tijdstip innemen van aspirine de kans op terugkeer van hart- en vaatziekte verlagen? Aspirine wordt door miljoenen mensen wereldwijd dagelijks gebruikt om hart- en vaatziekten te voorkomen. Aspirine remt het samenklonteren van bloedplaatjes, die het meest actief zijn in de ochtend. Het risico op hart- en vaatziekten is ’s ochtends ook het hoogst.
De meerderheid van de patiënten neemt aspirine 's ochtends in, terwijl het mogelijk gunstiger is om het ’s avonds te nemen. Dan wordt de klonterneiging tijdens de ochtenduren namelijk beter geremd. Maar we weten nog niet of avondinname van aspirine daadwerkelijk de kans op terugkeer van hart- en vaatziekten verlaagt. Ook weten we nog niet of avondinname niet meer bijwerkingen veroorzaakt.

Verwacht resultaat

De TIME ASPIRIN studie volgt vier jaar lang vierduizend aspirinegebruikers. De helft neemt ‘s avonds aspirine in en de helft ’s ochtends. Het onderzoek draagt zo bij aan een beter onderbouwd advies over het innametijdstip van aspirine.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

In de media

Subsidie voor slimmer gebruik van geneesmiddelen, 2 augustus 2017, LUMC

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website