Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Visuele hallucinaties (VH) worden beschouwd als een vroeg teken van de achteruitgang van het denkvermogen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Zonder behandeling verliezen patiënten geleidelijk inzicht in de werkelijkheid en ontstaan gedragsproblemen (psychose) die leiden tot gedwongen opname in een verpleeghuis.

De CHEVAL-studie is een klinisch onderzoek dat de effecten van vroegtijdige behandeling van VH met rivastigmine, een cholinesteraseremmer, heeft onderzocht. 91 patiënten met de ziekte van Parkinson zonder dementie werden geïncludeerd. 46 patiënten kregen rivastigmine en 45 patiënten kregen een placebo.

Resultaten

Na 4,5 jaar includeren hebben 21 patiënten met rivastigmine en 18 patiënten met placebo de 24 maanden follow-up duur behaald. Door de trage inclusiesnelheid werd de studie vroegtijdig gestopt en is de benodigde 168 patiënten niet behaald. Er is geen verschil in hallucinaties na 24 maanden follow-up gemeten tussen de rivastigmine en de placebogroep.
Er is ook geen effect gemeten op het denkvermogen.
Met het in acht nemen van de beperkingen van de studie (lager aantal geïncludeerde patiënten dan gepland) kunnen voorzichtig de volgende conclusies getrokken worden: vroege behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson zonder dementie met rivastigmine is niet aanbevolen.
 

Samenvatting bij start

Visuele hallucinaties (VH) worden beschouwd als vroeg teken van achteruitgang van het denkvermogen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Zonder behandeling verliezen patiënten geleidelijk inzicht in de werkelijkheid. Uiteindelijk ontstaan gedragsproblemen (psychose) die leiden tot verpleeghuisopname. VH kunnen met geneesmiddelen worden bestreden, maar door de kans op ernstige bijwerkingen wachten artsen zo lang mogelijk met voorschrijven. Dit terwijl vroegtijdige behandeling van VH mogelijk erger kan voorkomen. 

Doel
De CHEVAL-studie onderzoekt de effecten van vroegtijdige behandeling van VH met rivastigmine. Rivastigmine verbetert VH bij Parkinson met dementie en kent slechts geringe bijwerkingen.

Opzet
Aan het onderzoek zullen 166 Parkinson patiënten met VH zonder dementie deelnemen. De ene helft van de patiënten krijgt gedurende 24 maanden 2x daags rivastigmine en de andere helft placebo. We meten het verschil in tijd tot het optreden van verlies van inzicht in de VH tussen beide groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website