Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jeugdreuma (juveniele idiomatische artritis) wordt momenteel in eerste instantie behandeld met methotrexaat. Dit werkt helaas niet bij alle kinderen. De volgende stap is een biological, maar die medicatie heeft als nadeel dat het via een injectie onder de huid toegediend moet worden en hoge kosten heeft. Bij volwassenen met reuma is behandeling met een combinatie van medicijnen zeer effectief. Wij willen daarom onderzoeken of deze combinatiebehandeling met methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine ook effectief is bij kinderen met jeugdreuma. Het doel van het onderzoek is om te evalueren of deze combinatiebehandeling leidt tot meer kinderen met inactieve ziekte en dus minder kinderen die een biological nodig hebben na 6 maanden behandeling, in vergelijking met behandeling met methotrexaat alleen. De studie loopt in meerdere ziekenhuizen en kinderen met jeugdreuma van 2-16 jaar kunnen meedoen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van kinderen is in het LUMC (Leiden) gestart op 1 september 2016. Vanaf februari 2017 is de inclusie ook gestart in het AMC (Amsterdam) en het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam). Momenteel doen er 50 kinderen mee aan het onderzoek. In totaal hebben we 130 kinderen nodig om tot betrouwbare resultaten te komen. We hopen deze kinderen in 3 jaar te kunnen includeren. Om de inclusie te versnellen zal het onderzoek binnenkort ook van start gaan in de Maartenskliniek in Nijmegen. Een aantal buitenlandse ziekenhuizen is ook geinteresseerd om mee te doen (Kaapstad, Zuid-Afrika en Gent, Belgie), hopelijk kunnen we de studie daar over een aantal maanden ook opstarten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Initiële behandeling met DMARDs heeft een laag succespercentage bij kinderen met juveniele idiomatische artritis (JIA) en wordt matig verdragen. Om deze reden wordt voorgesteld TNF blokkerende medicatie als eerste-lijns medicatie te gaan gebruiken. Deze medicatie werkt sneller maar heeft als nadeel dat deze parenteraal toegediend moet worden en hoge kosten met zich

meebrengt. Bij volwassenen met rheumatoide artritis is behandeling met een combinatie van DMARDs effectief gebleken. Wij willen daarom onderzoeken of combinatiebehandeling met methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine effectief kan zijn voor kinderen met juveniele idiopathische artritis waarbij DMARD therapie noodzakelijk is.

Primaire uitkomstmaten: Het aantal patiënten dat bij 6 maanden behandeling inactieve ziekte bereikt heeft en bij 12 maanden TNF-blokkerende medicatie gebruikt.

Onderzoeksopzet: Een multicentre, enkel geblindeerde, gerandomiseerde, treat-to-target, één jaar durende klinische studie bij kinderen (2-18 jaar) met recent gediagnosticeerde juveniele idiopathische artritis (JIA) en actieve ziekte.

Interventie: Er worden twee behandelstrategieën met elkaar vergeleken, initieel monotherapie methotrexaat versus polytherapie met methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine.

Omschrijving en inschatting van belasting en risico: Deze studie richt zich op de behandeling van JIA en kan daarom niet uitgevoerd worden bij volwassenen. Tijdens de studie zullen poliklinische consulten en bloedafnames verricht worden zoals bij reguliere medische zorg. De bijwerkingen van polytherapie zijn gelijk of licht verhoogd ten opzichte van methotrexaat monotherapie. Deelname aan deze studie kan leiden tot het eerder bereiken van inactieve ziekte waardoor geen verder dosisverhoging nodig is van methotrexaat, hetgeen gerelateerd is aan een toename van bijwerkingen. Tevens kan hierdoor het aantal patienten dat subcutane anti-TNF behandeling nodig heeft verlagen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website