Projectomschrijving

Kinderen met jeugdreuma worden behandeld met antireumamiddelen. Bij volwassenen met reuma is behandeling met een combinatie van meerdere middelen effectief. Er wordt onderzocht of een dergelijke combinatiebehandeling bij kinderen ook effectief is.

Meetmethode

Aantal patiënten dat na 6 maanden behandeling geen ziekteactiviteit heeft en het aantal patiënten dat bij 12 maanden (dure) TNF-remmers gebruikt.

Opzet onderzoek

De behandeling wordt bepaald door middel van loting. Het onderzoek duurt één jaar en wordt uitgevoerd bij kinderen met nieuw vastgestelde jeugdreuma. Er zijn twee behandelstrategieën:

  1. één antireumamiddel
  2. meerdere antireumamiddelen.

Alle poliklinische en bloedcontroles zullen plaatsvinden volgens de huidige standaard.

Verwachte resultaten

Deelname kan leiden tot het eerder bereiken van inactieve ziekte, danwel het voorkomen van een dosisverhoging en/of de noodzaak dat medicatie per injectie toegediend moet worden. Als gevolg hiervan zullen minder TNF-remmers gebruikt worden.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website