Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen komen bij de huisarts terecht, vaak in de avond- of weekenduren op de huisartsenpost. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen en ze verwachten een gedegen lichamelijk onderzoek, voorlichting over het beloop en het liefst geruststelling. In dit project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten zoals oorpijn en hoesten. Huisartsen op de huisartsenpost die dit boekje met ouders bespraken schreven minder antibiotica voor, het kind kreeg ook minder andere medicijnen, en de ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV), en een beslisboom voor ouders en KDV (gericht op wel of niet op KDV zijn, wel of geen paracetamolgebruik, en wel of niet het advies de huisarts te bezoeken) verbeterde de kennis van KDV medewerkers aanzienlijk en ondersteunde de communicatie tussen KDV en ouders over een ziek kind.

 

Het CHILI project omvatte 2 cohortonderzoeken, twee vragenlijst studies onder >1500 ouders, kwalitatief onderzoek onder ouders van kinderen met infecties, huisartsen, apothekers, triagisten op de huisartsenpost, consultatiebureau artsen, pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven, vier literatuuronderzoeken waaronder twee systematische reviews. Het interactief informatieboekje met een stoplichtsysteem voor ouders, met gerichte informatie over koorts en infectieklachten werd geevalueerd een gecontroleerde gerandomiseerde trial waaraan meer dan 3500 huisartsen deelnamen, die meer dan 25000 kinderen insloten in het onderzoek. Het informatieboekje was ook onderdeel van een uitgebreide interventie welke werd geevalueerd in een gerandomiseerde trial op 18 kinderdagverblijven.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten zoals oorpijn en hoesten. Huisartsen op de huisartsenpost die dit boekje met ouders bespraken schreven minder antibiotica voor, het kind kreeg ook minder andere medicijnen, en de ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV), en een beslisboom voor ouders en KDV (gericht op wel of niet op KDV zijn, wel of geen paracetamolgebruik, en wel of niet het advies de huisarts te bezoeken) verbeterde de kennis van KDV medewerkers aanzienlijk en ondersteunde de communicatie tussen KDV en ouders over een ziek kind. Het voorschrijven van de twee meest gebruikte geneesmiddelen bij kinderen, paracetamol en amoxicilline, lijkt eenduidiger te kunnen door 60mg/kg/dag aan te houden verdeeld over 4 (paracetamol respectievelijk 2 doses (amoxicilline).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

zie projectaanvraag

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie bijlage

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aim of the CHILI study is to develop and determine the effectiveness of an illness focussed intervention (GP-parent information exchange tool) and a disease focussed intervention (CRP point of care test) on the management (antibiotic prescribing, antipyretic use, compliance, (re)consulting, referral and complications) of children presenting with fever in Dutch general practice (GP) out-of-hours services, as well as on relevant parental outcomes (satisfaction, worries and enablement). The study will consist of five workpackages (WP):

 

WP1:Parental views and experiences with childhood fever

Nationwide survey among 1000 parents with young children on parental knowledge, attitudes and practices concerning fever in young children

 

WP2:Stakeholders’ views and attitudes towards management of children with fever

Focusgroups with GPs, triage nurses, pharmacologists and parents of children having consulted out-of-hours with a febrile illness.

 

WP3:GPs use of a doctor-parent information-exchange tool in the management of children with fever

Stepped wedge design to evaluate of the effect of GP use of the interactive GP-parent tool within consultations in young children consulting with febrile illness in the GP out-of-hours services on: antibiotic prescriptions,(re-)consultations, intention to re-consult, knowledge about antipyretics and fever, satisfaction with care, patient enablement scored by parents, serious adverse events.

 

WP4:CRP point of care test in the management of children with fever

Individually randomised trial (RCT) evaluating the effectiveness of using CRP point of care testing in children 3 months to 12 years old consulting with febrile illness in the GP out-of-hours services, on antibiotic prescribing and several other outcomes (see WP3).

 

WP5:Dissemination and education

Disseminating results and developing educational tools to bring results to clinicians, parents and stakeholders (out-of-hours services, health insurances, policymakers).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website