Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders. Veel van die kinderen komen bij de huisarts terecht, vaak in de avond- of weekenduren op de huisartsenpost. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen en ze verwachten een gedegen lichamelijk onderzoek, voorlichting over het beloop en het liefst geruststelling.

Wat is er ontwikkeld

In dit project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten zoals oorpijn en hoesten.

Resultaten

Huisartsen op de huisartsenpost die dit boekje met ouders bespraken schreven minder antibiotica voor, het kind kreeg ook minder andere medicijnen en de ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV), en een beslisboom voor ouders en KDV (gericht op wel of niet op KDV zijn, wel of geen paracetamolgebruik, en wel of niet het advies de huisarts te bezoeken) verbeterde de kennis van KDV medewerkers aanzienlijk en ondersteunde de communicatie tussen KDV en ouders over een
ziek kind.

Dit project kent een vervolg in: Kinderen met koorts: consistentie informatie in (t)huis(arts) (projectnr: 8360210221)


Samenvatting bij start

Een kind met koorts is voor veel ouders een belangrijke reden om naar de huisarts te gaan. Meestal heeft het kind een onschuldige (virus)infectie en volstaan algemene adviezen. Effectieve en eenduidige voorlichting is echter niet eenvoudig, zeker niet bij ongeruste ouders met een ziek kind.

De onderzoekers willen een nieuw voorlichtingsmiddel over kinderen met koorts ontwikkelen dat in de spreekkamer gebruikt wordt, en ook thuis geraadpleegd kan worden door ouders. Hiermee willen zij aan de ene kant het voorschrijven van antibiotica en het aantal consulten voor kinderen met koorts verminderen, en aan de andere kant de zelfredzaamheid, kennis en tevredenheid van ouders verhogen. Ze ontwikkelen dit middel samen met ouders, huisartsen en medewerkers van de huisartsenposten.

Daarnaast willen zij onderzoeken of een bloedtest om de mate van infectie te bepalen kan bijdragen aan het verminderen van de diagnostische onzekerheid van de huisarts bij kinderen met koorts.
 

Meer informatie

Social media:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website