Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Primary sclerosing cholangitis (PSC) is een ziekte van de galwegen welke jonge mensen treft en een gemiddelde ziekteduur tot overlijden of levertransplantatie kent van 21 jaar. Het meest voorgeschreven medicijn is ursodeoxylcholzuur (UDCA), maar na 20 jaar van klinische onderzoeken is de waarde hiervan nog immer onduidelijk. PSC/Colitis (UC) patiënten hebben een 10x verhoogde kans op het ontwikkelen van dikkedarmkanker (CRC) vergeleken met UC patiënten. Voor UC zijn er goede aanwijzingen dat thiopurinemedicatie beschermt tegen CRC en minder eensluidende gegevens voor mesalazine. Voor PSC/UC zijn er slechts beperkte data over UDCA v.w.b. bescherming tegen CRC. In de afgelopen 5 jaar hebben wij de EpiPSC database (DB) gebouwd, die 695 goed gekarkteriseerde PSC-patiënten bevat en binnenkort zal worden uitgebouwd naar landelijk niveau. Dit data warehouse zal koppelingen krijgen met landelijke farmacie DBs, die sinds 2003 95% van de voorgeschreven medicatie in Nederland bevatten. Met dit ideale platform willen wij observationele studies uitvoeren naar het effect van vaak gebruikte medicijnen bij PSC-patiënten op late uitkomsten, wat nooit in klinische trials bestudeerd kan worden. De korte- en middellange termijn budgeteffecten van veranderingen in voorschrijfgedrag volgende op nieuwe richtlijnen die uit onze studie voortkomen zullen worden bestudeerd vanuit overheids- en verzekeraars perspectief.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inclusie is gestart in 2016. Alle bestaande retrospectieve data zijn overgezet naar de Castor database. Van de patiënten waar we retrospectieve data hebben zit een deel ook in de prospectieve follow up. Patiënten die niet in de prospectieve database zitten zijn overleden of hebben geen toestemming gegeven voor prospectieve follow up. Inmiddels zitten er 318 patiënten in de prospectieve follow-up.

In februari 2019 zijn van 646 patiënten de medicatie gegevens opgevraagd.

Periodiek worden iedere 3 maanden van genoemde 318 deelnemers uitgebreide vragenlijsten inclusief medicatiegebruik en compliance verzameld. Tevens wordt vastgesteld in welk stadium van ziekte deze patiënten zich bevinden. De conceptuele fase van Markov modellering is afgerond.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Primary sclerosing cholangitis (PSC) is a disease of the biliary tree affecting young adults with a median time to death or liver transplantation of 21 years. The most widely prescribed drug in PSC is ursodeoxycholic acid (UDCA). However, its use is after 2 decades of clinical trials still debated. PSC/Colitis (UC) patients have a 10-fold increased risk of developing colorectal carcinoma (CRC) as compared to UC patients. For UC, there are concordant data that thiopurines are chemopreventive with regard to CRC. Data on mesalazine are controversial. For PSC/UC, there are only a few data on UDCA.

In the past 5 years we have built the Epi PSC cohort, containing 695 well-ascertained PSC patients, which will be expanded to a web-based nationwide level. This data warehouse will have links to pharmacy database systems covering 95% of prescriptions in the Netherlands since 2003. With this ideal platform we intend to perform observational studies on the impact of commonly used drugs on late clinical outcomes that can never be studied in randomized trials. The short- and mid-term budget impacts of changes in prescription guidelines following the results of the observational study and clinical trial will be assessed from governmental and insurer perspective.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website