Projectomschrijving

Veel patiënten gebruiken medicijnen tegen een verhoogde bloeddruk, zoals de zogeheten angiotensineremmers. Deze medicijnen leiden op termijn tot minder ziekte en sterfte. Wanneer patiënten die dit medicijn gebruiken een operatie ondergaan, kan de bloeddruk rondom de operatie té laag worden, waardoor complicaties kunnen optreden. Aan de andere kant, wanneer het medicijn tijdelijk wordt gestopt, kan juist een verhoogde bloeddruk tot complicaties leiden. Op dit moment is niet duidelijk of dit medicijn rondom een operatie gebruikt mag blijven worden of dat het moet worden gestopt.

Onderzoek
In dit onderzoek worden patiënten die een angiotensineremmer gebruiken en die een operatie moeten ondergaan, ingedeeld in twee groepen: een groep waarin het medicijn gebruikt blijft worden en een groep waarin het medicijn tijdelijk wordt gestopt. Vervolgens wordt in beide groepen gekeken of er complicaties zijn opgetreden.

Verwachte uitkomst
Aan het einde van het onderzoek wordt duidelijk wat het beste is: stoppen met het geven van angiotensineremmers rondom een operatie of blijven geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website