Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Morfine is op dit moment de eerste keus pijnstiller bij kinderen na open hart operaties. Echter, morfine heeft een aantal bijwerkingen, met name een lage bloeddruk, trage ademhaling en buikklachten. Paracetamol via het infuus is bij kinderen na grote borst- en buikoperaties een even goede pijnstiller als morfine. De PACS studie vergelijkt morfine met paracetamol via het infuus bij kinderen van 0-3 jaar na open hart operaties. Meerdere ziekenhuizen werken mee aan deze studie. Wij verwachten dat kinderen die behandeld worden met paracetamol via het infuus even goede pijnstilling krijgen als kinderen die behandeld worden met morfine. De kinderen die behandeld worden met paracetamol via het infuus hebben minder kans op bijwerkingen dan kinderen die behandeld worden met morfine. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om een landelijke richtlijn op te stellen voor de meest optimale pijnbehandeling bij kinderen na open hart operaties.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De PACS studie is nog niet afgerond. Hierdoor zijn er nog geen resultaten beschikbaar die kunnen worden gepubliceerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In the Netherlands annually 800 children with congenital cardiac defects undergo cardiac surgery, 55% within the first year of life. Worldwide, dosing of analgesic agents given after surgery differ as no evidence-based guidelines are available and population or model based dosing regimens have not been established.

Morphine is the most used analgesic agent worldwide in these patients. Our group has shown that morphine dosages could be successfully reduced or replaced by IV paracetamol after major non-cardiac surgery in infants up to 12 months of age. This is an important finding considering the adverse effects of morphine such as hypotension.

The main objective of this research proposal is to develop a model-based protocol for analgesia for pediatric patients after cardiac surgery.

After approval from the Medical Ethics Review Board a multicenter double-blind randomized controlled trial will start at intensive care units of all four pediatric cardiac surgery centers in the Netherlands. 200 children between 0-36 months old, will be randomized to receive postoperatively either iv morphine or iv paracetamol as primary analgesic. Additional morphine will be given as required with total morphine dose as the primary endpoint. Rescue morphine will be administered based on pain assessment with the COMFORT-B scale. The results will form the basis for a national guideline on analgesia after cardiac surgery in children aged 0-36 months to be implemented in all four centers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website