Projectomschrijving

Vallen, al dan niet met letsel, is een veelvoorkomend gevolg van medicatie gebruik bij ouderen. Echter, in de klinische praktijk is het lastig voor artsen om te bepalen of en bij wie ze valrisicoverhogende medicijnen kunnen afbouwen. Ook is het belangrijk dat patiënten betrokken worden in de besluitvorming.

Onderzoek

In dit project wordt een voorspellingsmodel ontwikkeld om te bepalen welke ouderen een verhoogd valrisico hebben in geval van medicatiegebruik.
Door het medicatiegerelateerde valrisico te kwantificeren en zichtbaar te maken met een beslissingsondersteuningsysteem voor artsen en een patiëntvriendelijke versie van deze informatie via een internetportaal aan patiënten aan te bieden, kan medicatieafbouw in het kader van valpreventie gepersonaliseerd en efficiënter georganiseerd worden.

Dit systeem zal vervolgens geïmplementeerd worden in een aantal ziekenhuizen en uitgetest worden middels een gerandomiseerd interventieonderzoek.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website