Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een databank opgezet met daarin informatie over mensen die behandeld werden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierin staan anonieme gegevens over de patiënten, hun aandoeningen en hun behandeling met geneesmiddelen. Onderzoekers en zorgverleners kunnen zo zien wat de effecten van geneesmiddelen in de praktijk zijn en wat er verbeterd kan worden. Gegevens van 6 GGZ instellingen zijn op een veilige en niet op persoon herleidbare manier gekoppeld aan medicatiegegevens van een zorgverzekeraar. Er is ook onderzocht of gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hiervoor geschikt zijn. Met deze gegevens is er informatie aan de instellingen en de behandelaars terug gegeven over het geneesmiddelengebruik van hun patiënten vergeleken met andere patiënten. Met de data-verzameling is onderzoek gedaan naar gebruik van slaapmiddelen en gebruik van somatische medicatie door mensen met een verslaving; naar het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met verschillende etnische achtergronden en naar suïcide-risico bij mensen die worden behandeld met antidepressiva.

 

Onder andere door strengere privacy wetgeving is de beschikbaarheid van gebruikte gegevens op deze manier in de toekomst niet meer mogelijk, en moet er op een andere, maar nog steeds veilige en anonieme manier gegevens verzameld worden. Uit dit project zijn ideeën en adviezen gekomen hoe dit voor heel Nederland te doen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project was:

(1) het opzetten van een gekoppelde database gebaseerd op een bestaand psychiatrisch casusregister waarin gegevens over diagnoses van alle patiënten behandeld bij 6 deelnemende GGZ instellingen in Midden Nederland, werden gekoppeld aan medicatiegegevens uit de eerste lijn verzameld bij een zorgverzekeraar. Met de gekoppelde gegevens kunnen (2) terugrapportages worden gemaakt voor de deelnemende instellingen. Tenslotte zou (3) de datakoppeling bestendigd worden waardoor deze terugrapportages tweemaal per jaar gemaakt kunnen worden.

(1) De koppeling van de gegevens is gelukt op een veilige en niet op persoon herleidbare manier. Deze gekoppelde data zijn vervolgens omgezet in een voor onderzoekers toegankelijke database.

(2) Er zijn terugrapportages gemaakt op verzoek van de deelnemende instellingen over de behandeling van lichamelijke aandoeningen van psychiatrische patienten met het doel de zorg hiervoor te verbeteren.

(3) Deze datakoppeling is niet bestendig gebleken, omdat zowel de onderliggende data van de deelnemende instellingen, als de data van de zorgverzekeraar niet meer beschikbaar zijn voor een dergelijke koppeling. Onzekerheid over een toekomstige strengere regelgeving over dit soort datakoppelingen heeft de zorginstellingen en de zorgverzekeraar doen besluiten de beschikbaarheid van de data in de toekomst stop te zetten.

Om de geschiktheid en waarde van de data-verzameling aan te tonen zijn deze ook gebruikt voor verschillende onderzoeken naar de effecten van geneesmiddelengebruik door mensen met psychiatrische aandoeningen, zoals naar gebruik van slaapmiddelen door mensen met een verslaving; naar het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met verschillende etnische achtergrond en naar suïcide-risico bij mensen die worden behandeld met antidepressiva.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project worden geneesmiddelengegevens van de openbare apotheek gekoppeld aan zorggegevens uit de GGZ om onderzoek te kunnen doen naar gewenste en ongewenste effecten van geneesmiddelen en om de zorg te verbeteren.

De voor dit project benodigde geneesmiddel-aflevergegevens zijn na veel vertraging beschikbaar gekomen en op anonieme wijze eenmalig gekoppeld aan de GGZ-gegevens. Het is nog niet duidelijk hoe dit op continue manier zou kunnen worden gedaan, maar met de huidige data kan al nuttig onderzoek worden uitgevoerd en zullen worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende instellingen en patiëntenvertegenwoordigers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds de vorige rapportage (April 2016) zijn de volgende resultaten geboekt en projecten opgestart:

- Onderzoek i.s.m. Victas verslavingszorg: gegevens mbt somatische medicatie en DBC’s geregistreerd bij Achmea van patiēnten van Victas en gematchte controles. Paper is inmiddels klaar en gesubmit naar Drug Alcohol and Dependence.

- Onderzoek naar benzodiazepine-gebruik onder Victas clienten, in vergelijking met controles uit de algemene bevolking. Gebruikmakend van hetzelfde bestand van Victas patiēnten. Paper in voorbereiding.

- Er is een grote gekoppelde data-set van medicatie gegevens van ZiN met GBA gegevens bij het CBS aangelegd. De ‘ethnic density hypothese’ is gereproduceerd met gegevens mbt antipsychotica gebruik bij verschillende etnische minderheden in de vier grote steden in Nederland. Paper is in voorbereiding.

- Onderzoek naar succesfactoren van clozapine-behandeling bij mensen met schizofrenie in samenwerking met Yulius GGZ

- Onderzoek naar kenmerken van clozapinegebruikers in samenwerking Rivierduinen GGZ

- Rapportages over ambulant geneesmiddelengebruik en somatiek voor de deelnemende instellingen

- Onderzoek naar hyponatremie bij psychiatrische patiënten in samenwerking met Altrecht GGZ

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A coherent insight into pharmacotherapeutic treatment of psychiatric patients, both for their mental disorders but also treatment (or undesirable lack thereof) of comorbid physical disorders is often not available in clinical practice. The prevalence of somatic comorbidity, however, is high among psychiatric patients. To study long-term effects of psychiatric and somatic medication or the occurrence of rare events (e.g., suicide), large administrative databases are needed. Information on medication treatment and its beneficial and adverse effects are essential in the optimization of pharmacotherapy. Relevant feedback information may improve clinical care and effective use of limited resources. The aim of this project is to extend the current Psychiatric Case Registry of Middle Netherlands (PCR-MN) with pharmacy data in order to monitor psychiatric and somatic drug treatment of individual patients with a psychiatric disorder, generate feedback reports to caregivers on an aggregate level in order to enable the answering of specific policy and research questions.

 

The basis of this registry is the PCR-MN, in which the diagnoses and the mental health care consumption of in- and outpatients of virtually all psychiatric services in the province of Utrecht are registered. These data will be individually linked by a Trusted Third Party to outpatient medication histories derived from care claims at the Health Insurance Company Achmea and inpatient medication data from the psychiatric hospital pharmacies.The data generate a full picture of the patients’ episodes of drug- and medical care use to provide relevant feedback information at different levels. The system offers a reliable basis for pharmacoepidemiological research.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website