Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

In dit project is een databank opgezet met daarin informatie over mensen die behandeld werden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierin staan anonieme gegevens over de patiënten, hun aandoeningen en hun behandeling met geneesmiddelen. Onderzoekers en zorgverleners kunnen zo zien wat de effecten van geneesmiddelen in de praktijk zijn en wat er verbeterd kan worden.
Gegevens van 6 GGZ instellingen zijn op een veilige en anonieme manier gekoppeld aan medicatiegegevens van een zorgverzekeraar. Met deze gegevens is er informatie aan de instellingen teruggegeven over het geneesmiddelengebruik van hun patiënten. Er is aanvullend onderzoek gedaan naar slaapmiddelengebruik door verslaafden, en naar het gebruik van psychiatrische medicatie door mensen met verschillende etnische achtergrond.

Conclusie

Onder andere door strengere privacy wetgeving is het niet meer mogelijk om op deze manier door te gaan met dit project, en moet er op een andere veilige, anonieme manier gegevens verzameld worden. Uit dit project zijn ideeën gekomen om dat voor heel Nederland te doen.
 

Samenvatting bij start

Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben dikwijls een combinatie van psychiatrische stoornissen. Daarnaast gaan psychiatrische stoornissen gepaard met een verhoogd risico op lichamelijke ziekten.
Het merendeel van de patiënten in de GGZ wordt met medicatie behandeld waarbij verschillende behandelaren en zorginstellingen zijn betrokken. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat de gewenste en ongewenste effecten van de behandeling zijn, en komt de continuïteit van farmaceutische zorg in het gedrang.

In dit project wordt een geïntegreerd register opgezet waarbij anonieme gegevens over psychiatrische diagnoses en behandeling in GGZ-instellingen in de regio Utrecht worden gecombineerd met gegevens over medicatie voorgeschreven door huisarts en (somatisch) specialisten. Dit levert een unieke database die gebruikt kan worden om de farmaceutische zorg in de GGZ te verbeteren en onderzoek te doen naar de effecten van behandeling met geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website