Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om antibiotica beter voor te kunnen schrijven, is een computer gestuurd beslissingssysteem (CBS) ontwikkeld. Dit CBS combineert patiëntgegevens met de landelijke antibiotica richtlijnen en geeft de dokter een advies op maat over soort antibioticum en dosering.

 

Dit ontwikkelde CBS gaat getest worden in een periode voor en na ingebruikname. Voor patiënten die antibiotica nodig hebben, krijgen dokters een advies tijdens de studie. Dit advies kunnen zij negeren als ze het er niet mee eens zijn. Belangrijke uitkomsten zijn hoe vaak het juiste antibioticum is geadviseerd in de juiste dosering, hoe vaak bijwerkingen optreden en hoe vaak een dokter het advies negeert.

 

Als het beslissingssysteem naar tevredenheid van gebruikers en onderzoekers is, zal gekeken worden hoe het CBS in meer ziekenhuizen in Nederland kan worden geïnstalleerd.Omdat implementatie in verschillende ziekenhuizen met verschillende software leveranciers niet voor een geïntegreerd CDSS gegarandeerd kon worden, zijn losse modules gebouwd. Omdat dit niet volgens het projectplan was, is door ZonMW de financiering van het project voortijdig gestopt.

 

De verwachting is dat het beslissingssysteem tot meer goed voorgeschreven antibiotica leidt en op den duur antibiotica resistentie vermindert.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie van een computer gestuurd beslissingssysteem (CBS) in verschillende ziekenhuizen met verschillende software leveranciers kon niet voor een geïntegreerd CDSS gegarandeerd worden, daarom zijn losse CDSS modules gebouwd. Omdat dit niet volgens het projectplan was, is door ZonMW de financiering van het project voortijdig gestopt. Modules die tot nu toe ontwikkeld en gevalideerd zijn: antibiotica gebruik langer dan 10 dagen, restrictief gebruik van antibiotica, iv-orale switch en empirische therapie voor sepsis, pneumonie, urineweginfecties en meningitis. In de modules waar dat noodzakelijk is, wordt bij het onderliggende advies rekening gehouden met nierfunctie, neutropenie, zwangerschap, allergie en eerdere kweekuitslagen. Het advise is gebaseerd op de SWAB antibiotic richtlijn.

 

Binnen het A-team van het Erasmus MC worden de modules gebruikt, behalve de module voor empirisch antibiotica gebruik. Deze module zal eerst getest worden door de infectieziekten consulenten en door een beperkt aantal afdelingen. Eind 2016 zullen de CDSS modules worden samengevoegd en in een voor/na studie getest worden. Dan zal blijken of de doelen van meer juist voorschrijven van antibiotica en het vergroten van patientveiligehid bereikt worden. Indien dit, naar verwachting, het geval is zullen CDSS modules aan ziekenhuizen in Nederland worden aangeboden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antibiotic use may lead to selection of resistant bacteria, while only around 60% of empiric antibiotics are considered appropriate. To reduce antibiotic resistance the SWAB, on request of the Dutch Health Care Inspectorate, has issued a vision statement for obligatory introduction of antibiotic stewardship teams (AST)in all hospitals by 1-1-2014. However, ASTs are effective, but costly and time-consuming to sustain. An interactive computer-assisted decision support system (CDSS) for stewardship does not have these disadvantages. Development and implementation of a CDSS will be done in 3 steps. Step A: upgrading the already developed Erasmus MC Infectious Disease consult and nosocomial infection registration system as a CDSS for stewardship, in which patient data, previous antibiotic treatment, laboratory data, allergies, etc. are integrated, allowing antibiotic advices based on the local antibiotic guidelines. Step B: a prospective study in the Erasmus MC with stepwise implementation of the CDSS. Key endpoints are antibiotic-susceptibility match, patient safety and cost-effectiveness. Step C: an interface between the Eramus MC CDSS and SWAB Cloud National Antibiotic guidelines will be developed. Using this API, a hospital can send requested parameters to SWAB Cloud and ask for therapeutic advise. The SWAB Cloud in communication with the CDSS will provide the optimal advise, which will be distributed to the local healthcare IT systems. This system will be piloted in the 5 participating hospitals and nationwide thereafter.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website