Projectomschrijving

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, ZonMw en ZE&GG werken samen om afgeronde zorgevaluaties sneller te duiden en de resultaten in de richtlijnen te krijgen. Met deze VIMP worden uitkomsten van geselecteerde kansrijke afgeronde zorgevaluaties geduid in richtlijnen.
Het doel is om vijf kansrijke afgeronde zorgevaluaties te duiden, waar relevant op te nemen in de richtlijn en te starten met de implementatie van de onderwerpen die in de richtlijnen zijn gekomen. De genoemde kansrijke afgeronde studies worden geselecteerd door het Kennisinstituut, uit afgeronde studies van het programma Doelmatigheidsonderzoek vanaf 2012, die gekoppeld kunnen worden aan een richtlijn. De richtlijnmodules die geüpdatet worden, zullen worden gepubliceerd op de Richtlijnendatabase en zijn daarmee beschikbaar voor alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen. Bij elke module wordt een implementatieplan gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website