Projectomschrijving

Patiënten met geheugenproblemen of dementie worden vaak opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling sluit niet altijd aan bij de doelen, wensen en mogelijkheden van deze patiënte. Proactieve zorgplanning zou als aanvulling op standaard geriatrische zorg van meerwaarde kunnen zijn om samen met patiënten, hun naasten en betrokken zorgverleners de best passende zorg te kiezen.

Onderzoek

De vraag in dit onderzoek is of proactieve zorgplanning als aanvulling op standaard geriatrische zorg bij patiënten met geheugenproblemen, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, effect heeft op zorggebruik en tevredenheid van patiënten en hun naasten.

Verwachte resultaten

We verwachten dat proactieve zorgplanning resulteert in minder zorggebruik en een behandeling die beter aansluit bij de doelen en wensen van de patiënt.

Verwachte impact

Dit project zal bijdragen aan kennis over en aandacht voor proactieve zorgplanning voor patiënten met geheugenproblemen die worden opgenomen in het ziekenhuis.

Richtlijn

Bekijk de bijbehordende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website