Projectomschrijving

Jicht is de meest voorkomende vorm van ontstekingsreuma wereldwijd. Urinezuurkristallen in gewrichten en omliggende weefsels zorgen voor een ontstekingsreactie, wat leidt tot hevige pijnaanvallen en soms ook tot gewrichtsschade. Bij schade of het geregeld optreden van aanvallen wordt geadviseerd urinezuur verlagende behandeling te starten.
In dit project zullen de effectiviteit en doelmatigheid van twee veelgebruikte behandelstrategieën met urinezuur verlagende medicijnen vergeleken worden. De ‘Treat-to-Target’ strategie, waarbij behandeling gestuurd wordt op het urinezuur in het bloed, zal in twee gerandomiseerde studies worden vergeleken met de ‘Treat-to-Symptom’ strategie, waarbij behandeling alleen gestuurd wordt op klachten. De 'GO TEST OVERTURE' studie richt zich op de beginfase wanneer medicatie gestart wordt en de 'GO TEST FINALE' studie richt zich op de fase waarin aanvallen onder medicatie gebruik zijn uitgebleven.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de kennisagenda Reumatologie

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijnen in de FMS Richtlijnendatabase Preventie recidiverende jicht en Behandeling van acute jicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website