Projectomschrijving

Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor. Door beknelling van de handzenuw bij de pols ontstaan vaak klachten van pijn en tintelingen in de hand, en kan ook zwakte optreden.
De behandeling kan bestaan uit een operatie, waarbij ruimte gemaakt wordt voor de zenuw, of uit een injectie met ontstekingsremmers bij de pols. Na initiële behandeling met een injectie is bij een deel van de patiënten later toch een operatie nodig. Het doel van het al lopende onderzoek is te onderzoeken wat de beste behandelstrategie is: direct opereren of eerst een injectie met ontstekingsremmer.
Helaas is de inclusie van deelnemers vertraagd. De extra financiering zal worden gebruikt om de inclusie met een gecombineerde aanpak te verbeteren, onder meer door structurele bijeenkomsten met onderzoekers in de deelnemende centra, het beschikbaar stellen van een instructievideo over de inclusie, en het bieden van een onkostenvergoeding, zodat administratieve- en logistieke procedures lokaal worden verbeterd.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website