Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de DART studie doen we onderzoek naar de beste behandeling bij een polsbreuk bij patiënten van 65 jaar en ouder: opereren of in het gips. De inclusieperiode van de DART studie is nu afgerond. Er is hard gewerkt om kandidaten te vinden en relevante gegevens te verzamelen. Er zijn in totaal 138 patiënten geïncludeerd, waarvan 116 patiënten de follow-up periode van een jaar al hebben voltooid. Dit jaar wordt de follow-up periode afgerond. De belangrijkste uitkomst is de functie van de pols, die we meten met een vragenlijst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet van toepassing.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusieperiode van de DART studie is afgerond. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt om kandidaten te vinden en informatie van bestaande deelnemers te verzamelen. Er zijn in totaal 133 patiënten geïncludeerd. Bovendien hebben maar liefst 90 patiënten de volledige follow-up periode van een jaar voltooid. We kijken er naar uit volledige follow-up periode te voltooien.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet van toepassing.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De DART is een veelbelovend maar vertraagd project. De DART studie heeft een ‘boost’ nodig om een eindsprint in te zetten. Op dit moment zijn 100 van de 154 patiënten geïncludeerd. Ondanks dat includeren vertraagd verloopt zijn er de afgelopen 2 jaar geen maanden geweest waarin geen patiënt is geïncludeerd. De bereidheid om te includeren en draagvlak onder de (orthopedisch) chirurgen is aanwezig. Echter kost het screenen en informeren van patiënten veel tijd. Dit is dan ook het grootste knelpunt van deze studie. We hebben daarom in overleg met onze deelnemende centra 4 stimulerende activiteiten bedacht, namelijk; ‘per patient fee’, animatie video’s, extra bezoek ziekenhuizen en commitment van wetenschappelijke verenigingen. Met deze activiteiten verwachten wij een verdubbeling van het aantal inclusies per maand te bewerkstellingen. Momenteel zijn er nog 54 inclusies nodig van de 154. Met de inclusieversneller kunnen wij een inclusiesnelheid realiseren van 9 inclusies per maand i.p.v. de huidige 4,7. Dan zouden wij nog 6 maanden vanaf nu nodig hebben om alle patiënten te includeren. De verwachte afronding van de inclusieperiode is dan november 2020. Dit geeft een tijdswinst van 6 maanden vergeleken met de gemiddelde inclusiesnelheid per maand van de afgelopen 3 maanden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website