Projectomschrijving

Met de DART studie wordt gekeken wat de beste behandeling is voor polsbreuken bij mensen boven de 65: opereren of in het gips. De inclusieperiode van de DART studie is afgerond. Er zijn in totaal 138 patiënten geïncludeerd, waarvan 32 binnen de periode van de inclusieversneller subsidie. Dankzij de inclusieversneller subsidie hebben wij een animatie video kunnen maken voor patiënten, waarin het doel van het onderzoek wordt uitgelegd. Ook hebben wij een ‘per patient fee’ kunnen toekennen. De deelnemende centra worden zo gecompenseerd voor de tijd die ze steken in het zoeken naar deelnemers en het includeren van de deelnemers. Daarnaast hebben wij veel bezoeken kunnen afleggen naar de deelnemende centra om daar een nieuwe presentatie te geven. Door middel van de inclusieversneller subsidie hebben wij een mooie eindsprint in kunnen zetten en met voldoende deelnemers de studie kunnen afronden! In 2022 wordt de follow-up periode afgerond en we kijken ernaar uit om alle data te analyseren.

Bekijk de bijbehorende zorgevaluatie van deze inclusieversneller.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website